Gå direkt till innehåll
Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Foto: Istock
Ögonfonden stödjer forskning i världsklass kring ögat, seendet och ögats sjukdomar. Foto: Istock

Pressmeddelande -

Ögonfonden tilldelar sex S:t Eriks-forskare medel 2020

Sex ögonforskare verksamma vid S:t Eriks Ögonsjukhus och Karolinska Institutet tilldelas medel från Ögonfonden år 2020. Ett av de två största anslagen går till Anders Kvanta, överläkare och professor, som får 335 000 kr för sin forskning kring åldersförändringar i gula fläcken och stamceller.

Totalt 30 forskare får dela på 4,5 miljoner kronor i forskningsanslag ur Ögonfonden i år.

Forskare vid S:t Eriks Ögonsjukhus/KI
Anders Kvanta, professor och överläkare
Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller

Eva Dafgård Kopp, docent och överläkare
Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde

Filippo Locri, postdoktor
Optimizing Adeno-associated Virus for Gene Therapy Treatment of Macular Degeneration

Gustav Stålhammar, docent och ögonläkare
Att förutse och förebygga död i uvealt melanom

Helder André, forskare
Nya genterapistrategier för hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration

Pete Williams, forskarassistent
Nikotinamids effekt på retinala gangliecellers metabolism vid glaukom


Alla forskningsanslag från Ögonfonden 2020

Ämnen

Taggar


S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi bedriver både planerad och akut ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 175 000 patientbesök från Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utveckling och utbildning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus har drygt 400 anställda och ägs av Region Stockholm.

Presskontakt

Kicki Morsing

Kicki Morsing

Presskontakt Kommunikationschef 08-672 31 34

Relaterade nyheter