Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Premiär för Stora Legionelladagen 12 mars

- Stora Legionelladagen blir en fullmatad seminariedag med de senaste rönen från både nationell och internationell forskning, teknik och hälsoområdet presenterat av bland andra Folkhälsomyndigheten, KTH, Boverket och RISE, säger Thomas Helmerson, initiativtagare till dagen och portalen Stoppa Legionella.

Legionella är en livsfarlig bakterie som förekommer naturligt i vår miljö, bland annat i vattentäkter. Genom dricksvattnet kommer legionellabakterien in i fastigheters tappvattensystem. Där kan legionellabakterien förökas och i vissa fall orsaka legionärssjuka eller pontiacfeber. Tillväxten av bakterierna sker främst i temperaturintervallet mellan 20–45 °C. Därför är tappvattensystem, vattentankar, bubbelpooler, duschar, öppna kylsystem och vatten i ventilationssystem vanliga installationer där legionella växer till.

- Forskning och teknik för att minska legionellaspridning går framåt, men inte tillräckligt fort. Genom att samla Sveriges kompetens kring legionella hoppas vi kunna sprida information men också få igång ytterligare initiativ för att minska legionellariskerna, säger Thomas Helmerson.

Här hittar du hela programmet: 

http://www.stoppalegionella.se/stora-legionelladagen-2020

Media är välkomna att följa hela eller delar av seminariedagen, som hålls på World Trade Center i Stockholm den 12 mars kl 8:30-15:00.

För mer information, kontakta:

Thomas Helmerson, 0709-62 75 27, thomas.helmerson@sakervatten.se

Ämnen


Säker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Presskontakt

Thomas Lundgren

Thomas Lundgren

Presskontakt VD 08-762 73 20