Gå direkt till innehåll
Landets VVS-montörer har stött på många bristfälliga installationer under reparationsarbetet av de frysskador som uppstått av det kalla vädret.
Landets VVS-montörer har stött på många bristfälliga installationer under reparationsarbetet av de frysskador som uppstått av det kalla vädret.

Pressmeddelande -

Risk för nya vattenskador när frusna rör repareras fel

När kylan drog över landet vid årsskiftet, frös vattnet i många villor och fastigheter och VVS-montörerna jobbar fortfarande för högtryck. Säker Vattens VD, Stefan Rex, uppmanar fastighetsägare att se till att reparationerna görs på rätt sätt, så att ledningarna inte fryser sönder igen.

Landets VVS-montörer har stött på många bristfälliga installationer under reparationsarbetet av de frysskador som uppstått av det kalla vädret. Vissa på grund av slarvigt utförande, andra för att gamla regler medförde ökad frysrisk.

Vi har bara sett början av vattenskador orsakade av kölden. Det är många som tinar upp frusna ledningar själv, utan att ha en aning om vad som händer när proppen släpper. Den stora vågen av vattenskador upptäcks troligen först till våren, när sommargästerna återvänder till sina stugor, säger Stefan Rex, VD på Säker Vatten AB.

En vanlig orsak till att vattenledningar fryser och att skadorna blir så omfattande är rör förlagda i yttervägg eller trossbotten. Enligt dagens branschregler Säker Vatteninstallation måste rören förläggas synliga eller innanför isoleringen, så att de enkelt kan bytas ut och att läckor inte orsakar omfattande skador.

Vi ser många jobb som är utförda på fel sätt. Det är allt från rör i krypgrunder till att man inte kollar att värmesystemet fungerar som det ska efter installation, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten.

Med rätt hantverkare minimeras risken för att fel byggs in i villan. Anlita därför alltid ett VVS-företag som är auktoriserade enligt Säker Vatteninstallation. Det innebär att företagens montörer och arbetsledare är utbildade i branschreglerna. En auktoriserad VVS-montör lämnar alltid ett intyg på arbetet.

Om det inträffar en skada, kommer försäkringsbolagen att kräva att få se intyget. Om installationen inte följer branschreglerna så kan ersättningen bli mindre eller självrisken högre, säger Stefan Rex, VD för Säker Vatten som ansvarar för branschregler och auktorisation.

Det har aldrig varit så lätt att hitta och välja ett VVS-företag som arbetar enligt branschregler Säker Vatteninstallation. På Säker Vattens hemsida listas även de företag som blivit uteslutna eller de som vi upptäcker som felaktigt utger sig för att vara auktoriserade, allt för att konsumenten ska kunna välja det bästa företaget.

Ämnen

KategorierSäker Vatten är en medlemsägd organisation som har till uppgift att skapa ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbara VVS-installationer. Detta gör vi genom att utbilda, auktorisera och kontrollera företag i VVS-branschen. Att utföra installationer enligt branschregler Säker Vatteninstallation är idag likställt med fackmässigt utförande.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för kunden.

Idag finns det över 2000 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade montörer. På www.säkervatten.se hittar du VVS-företag som alla utför arbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Presskontakt

Fredrik Runius

Fredrik Runius

Teknikansvarig 08-762 75 72

Vi ansvarar för Branschregler Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelsystem framtaget 2005, av VVS-branschens installatörer tillsammans med leverantörer och försäkringsbolag. Reglerna ställer krav på företag, personer och tillverkare i syfte att motverka risker för vattenskador, legionella, brännskador och förgiftning.

Anlita ett auktoriserat VVS-företag för säkrare installationer!

Säker Vatten AB
Box 17154
104 62 Stockholm