Skip to content

News -

Förbättrar för barn med epilepsi

ViroPharma Inc. forsätter att hjälpa patientgrupper som lider av ovanliga sjukdomar, där behandling inte finns eller nuvarande behandling ej är tillfredsställande. Epilepsi hos barn är definitivt ett sådant område och en efterlängtad nyhet är nu på väg ut på den nordiska marknaden.

Bara i Sverige finns ungefär 10 000 barn som lider av epilepsi. Med de läkemedel som finns idag kan cirka 70 procent få kontroll på sjukdomen medan en tredjedel fortfarande har epileptiska anfall. De akuta krampanfallen kan komma plötsligt och om inte hjärnans bromsfunktion klarar av att styra bort anfallet inom fem minuter måste man ge behandling. Utanför sjukhus är man idag i stort sett begränsad till rektal behandling, vilket naturligtvis medför stora sociala svårigheter för alla berörda.

ViroPharmas nyhet är således efterlängtad. ”En epilepsibehandling som man enkelt sprutar in buckalt - i utrymmet mellan kind och gom - är en genial idé och naturligtvis mycket mer socialt accepterat. Vi förändrar livet, inte bara för patienten utan för anhöriga också”, säger Saffa Zandian, affärsområdeschef epilepsi, ViroPharma. Och han vet vad han talar om, han hade själv epilepsi under en period i tonåren.

Buccolam är det första läkemedlet i världen som har fått s.k. PUMA (Pedriatric Use Marketing Authorization) efter att patentet för den aktiva substansen gått ut. Den europeiska läkemedelsmyndigheten införde detta för några år sedan i syfte att uppmuntra läkemedelsföretag att anpassa produkter till barn. ViroPharma har anpassat läkemedlet genom den buckala administrationen.

Den nya produkten har förfyllda, sterila sprutor och det räcker att veta ålder på barnet, vilket redan blivit mycket uppskattat. ”Många längtar och efterfrågan är stor, både från patienter och sjukvårdspersonal” säger Saffa Zandian stolt. Danmark är först ut, tätt följt av Norge - där kan läkemedlet inom kort förskrivas. Förhoppningsvis får unga epileptiker i Sverige och resten av Europa snart också tillgång till den nya behandlingen.

ViroPharmas regionkontor för Norden finns inom Sahlgrenska Science Park.

Text: Annika Åkervall


Subjects

Categories

Regions

Press contacts

Charlotta Gummeson

Charlotta Gummeson

Press contact VD 070-5765221

Sahlgrenska Science Park - Accelerating healh innovation

Sahlgrenska Science Park is an inclusive Open Arena for the new world of Life Science, focusing on innovation and business acceleration. Well-connected and with a non-profit approach, we provide the Life Science community with tailored advice and support to match and catalyse ideas. Bringing together the powers of industry, academia, healthcare and government, we offer an ecosystem for innovators and businesses to collaborate and grow within. Our vision is to establish West Sweden as a world class life science region by 2030, with sustainable and competitive companies on a global market.

Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A
413 46 Göteborg