Gå direkt till innehåll
Utdelning av Miljonen på Salamässan 2019
Utdelning av Miljonen på Salamässan 2019

Pressmeddelande -

Miljonen för växtkraft i Sala och Heby kommuner

För sextonde gången delar Sala Sparbank ut en miljon kronor av sitt överskott, tillbaka till bygden. I år inkom 109 ansökningar varav 33 initiativ får del av årets Miljonen. I och med årets utdelning har 390 initiativ fått del av de sammanlagt sexton miljoner kronor som delats ut via Miljonen sedan starten 2003. Årets utdelning kommer att ske på Salamässan lördagen den 31 augusti.

I år har vi fått in många ansökningar inom både samhälle, kultur och idrott. Områden som är viktiga för att våra kommuner ska fortsätta att vara attraktiva ställen att leva & bo på berättar bankens vd Christer Eklind.

Nedan finner ni de 33 mottagarna presenterade. 

För mer information kontakta:
​Christer Eklind, vd
​0224-850 80
​christer.eklind@salasparbank.se

Årets mottagare

Autism- och Aspergerföreningen Silver -Träffpunkt Autism, 14 000 kronor
​De vill starta upp en träffpunkt för att personer med autism och anhöriga ska få möjlighet till utbildning och samverkan.

​Barn/Ungdomsinfo i Tärnsjö - Lovaktiviteter för barn och unga, 25 000 kronor

​De vill fortsätta projektet med att ordna aktiviteter på skolloven för unga i Tärnsjöområdet.

​FK Sala - Träning för alla, 3 000 kronor
​De fortsätter initiativet att anordna kravlös fotboll för alla.

​Friluftsfrämjandet Östervåla lokalavdelning - Låt äventyret börja, 15 000 kronor
​De vill återuppta verksamheten med lärarledd verksamhet för att komma ut i skog & mark.

​FUB Sala-Heby - Rörelse Tillsammans, 20 000 kronor
​De vill arbeta med olika hälsoinitiativ för att främja rörelse på allas villkor.

​Föreningen Kvinnokraft i Sala - Uppstart av tjejjour, i Kvinnojourens Regi, 30 000 kronor
​Det vill arbeta proaktivt med att stärka unga tjejer i samhället genom att besöka skolorna.

​Grällsta IF - Projekt Växtkraft, 30 000 kronor
​De vill vidareutveckla sin verksamhet genom ledarutbildning och fotbollsskola för funktionshindrade.

​Gussjöns reglerings- och vattensamfällighet Vegetationen i Gussjön, 31 500 kronor
​De vill klippa vattenvegetation för att minska fosforutsläppen i sjön.

​Harbo Sockenråd /arbetsgruppen Laksjöns vännerLaksjön, 39 000 kronor
​​De vill rusta upp badplatsen för att skapa en trivsam miljö.

​Heby AIF - Höjdhoppsmatta, 50 000 kronor
​De vill köpa in en ny höjdhoppsmatta för att kunna fortsätta utveckla träningen.

​Insamlingsstiftelsen Riksens Clenodium - En historisk person, 45 000 kronor
​De vill iordningställa Gruvbygården till ett hem för en historisk person.

KFUM Heby - Hårsbäcks Multibana, 32 000 kronor
De vill skapa en multibana, en träningsstig med hinder längs vägen.

Möklinta Kyrkskola - Mer teater, 7000 kronor
​De vill köpa in en ridå för att barnen ska kunna spela teater.

​PRO Sala - Utveckling av Rockkören och dansen i Folkets park, 10 000 kronor
​De vill bjuda in ännu fler seniorer till att delta i dans och Rockkören.

​Ranstaby Fritidsförening - Fotbollsplan, 5000 kronor
​De vill renovera fotbollsmålet för fortsatt spelglädje.

​Sagåns vattenrådRestaurering Sagån kulturmiljö och vatten, 30 000 kronor
​De vill genomföra flera olika miljöförbättrande projekt.

​Sala BrukshundklubbCanis familiaris, 40 000 kronor
​De vill bygga en aktivitetsbana för hundar.

​Sala FF - Julcupen framåt, 30 000 kronor
​De vill vidareutveckla futsal-cupen Julcupen.

Sala Fiskevårdsförening - Vassklippning, 15 000 kronor
​De vill genomföra vassklippning i Järndammen för att möjliggöra fiske.

​Sala Gymnastikförening - Salbergahallen, 108 000 kronor
​De vill modernisera hallen för att göra den säkrare och tillgänglig för fler barn.

​Sala Konstförening - Aguélimuseet Aguéli 150 år, 50 000 kronor
​De vill uppmärksamma och sprida kunskap om konstnären Ivan Aguéli.

​Sala OrienteringsklubbFriska Sala - Hitta ut, 25 000 kronor
​De vill fortsätta med friskvårdsprojektet Hitta Ut.

​Sala Silvergruva Dykarklubb - En virtuell rundvandring i de vattenfyllda delarna av Sala Silvergruva, 60 000 kronor

​De vill möjliggöra att alla får möjlighet att genom film se outforskade vattenfyllda delar av gruvan.

Sala-Heby Fotboll Ideella förening - Bevaka och följa den lokala fotbollen, 17 000
​De vill fortsätta att sätta fokus på fotbollen genom redaktionellt material med målet att få fler att upptäcka sporten.

​​SFK Silverfiskarna Sala - Rörelse Idrott Kultur, 2 000 kronor
​De anordnar fiske för skolbarn samt genomför årligen tävlingen Knattemetet.

Stiftelsen Heby rid- och utställningsanläggning - Hållbar ridanläggning, 55 000 kronor
​De vill bland annat köpa en häst som är lämpad att rida på för personer med funktionsvaria-tioner.

​Sätra IF - Naturgym, 50 000 kronor
​De vill bygga ett naturgym runt rullskidbanan.

​Tappebosjöarnas fiskevårdsområdesförening - Rädda Viggsjön, 45 000 kronor

​De vill lägga i halmbalar i sjön för att återställa den ekologiska balansen.

Viltstråk - Viltstråk framåt, 6 000 kronor
​De vill anordna träffar för ungdomar för att spela folkmusik.

​Wåhla IBK - Lördagshäng i sporthallen, 30 000 kronor
​De vill skapa en meningsfull sysselsättning för alla åldrar på lördagskvällar.

​Åkra FC - Fotbollsutrustning till tjejer, 10 000 kronor
​De har startat ett mångkulturellt tjejlag och vill köpa in bollar och matchställ.

​Östervåla Buzzards - Basketanpassning av Heby kommuns idrottshallar, 35 500 kronor
​De vill genom att köpa in höj- och sänkbara basketkorgar göra basketen tillgänglig även för barn.

​Östervåla IF Hockey - Matchklocka Lundahallen, 35 000 kronor
​De vill köpa in en ny matchklocka för att säkerställa att ungdomsverksamheten kan fortsätta.

Ämnen

Kategorier

RegionerPresskontakt

Skapar växtkraft

Sala Sparbank är en fristående bank utan aktieägare. Vi grundades 1828 och är landets näst äldsta bank. Vi har under många år gett tillbaka av vår vinst till olika lokala verksamheter. Att ge tillbaka för en bättre framtid, är en viktig drivkraft i vårt arbete. Det kallar vi växtkraft.