Gå direkt till innehåll
Erik Olsson är en av lantbrukarna som odlar vete enligt de mer hållbara metoderna på Hviderups Gods, Eslöv. ”Det här samarbetet är viktigt för Sveriges jordbruk och visar konsumenterna hur vi lantbrukare jobbar med mer hållbara odlingsmetoder.”
Erik Olsson är en av lantbrukarna som odlar vete enligt de mer hållbara metoderna på Hviderups Gods, Eslöv. ”Det här samarbetet är viktigt för Sveriges jordbruk och visar konsumenterna hur vi lantbrukare jobbar med mer hållbara odlingsmetoder.”

Pressmeddelande -

Paulig och Lantmännen tar nästa steg för att uppnå mer hållbara odlingsmetoder på 20 svenska gårdar

Livsmedelsföretaget Paulig har aktiverat den andra fasen av sitt hållbara jordbrukssamarbete med Lantmännen. I fas två har Lantmännen kontrakterat cirka 20 lantbrukare för att förse Paulig med 17 000 ton vetemjöl odlat enligt programmet. Genom partnerskapet förväntas vetemjölets klimatpåverkan minskas med upp till 30 procent (2 300 ton CO2). Vetemjölet kommer att användas i Pauligs Landskronafabrik för att baka cirka 400 miljoner tortillas från Santa Maria för den nordiska och baltiska marknaden.

Genom Lantmännens program Framtidens Jordbruk: Klimat & Natur förses Paulig med ett mer hållbart vete. Programmet ger svenska lantbrukare möjlighet att producera med ännu mer hållbara odlingsmetoder. Paulig och Lantmännen ser detta som ett viktigt steg i rätt riktning för lantbruket, som hjälper runt 20 gårdar att ställa om cirka 2 700 hektar till mer hållbara odlingsmetoder. Initiativet omfattar 5 460 lärkrutor och 109 000 kvadratmeter blomsterzoner, vilket motsvarar 15 fotbollsplaner. Skörden påbörjas i höst och produkterna förväntas komma ut på hyllan under 2023. Partnerskapet lanserades i oktober 2021.

”Det här är en fantastisk start på ett otroligt viktigt partnerskap. På Paulig ser vi livsmedelsindustrin som en del av lösningen på klimatfrågan. Vi har satt upp ambitiösa globala, vetenskapsbaserade klimatmål, och att jobba fram mer hållbara odlingsmetoder är en av de mest värdefulla pusselbitarna. Ett nära samarbete med partners och lantbrukare i hela värdekedjan hjälper oss att minska klimatpåverkan från våra produkter – och göra mer hållbara val tillgängliga för konsumenterna. Vårt samarbete med Lantmännen är ett sätt att minska Pauligs utsläpp av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent till 2030. Vi har bara 8 skördar kvar till 2030, så allt räknas”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.

Pauligs klimatmål är godkända av Science Based Targets-initiativet, och företaget har förbundit sig till att begränsa den globala temperaturökningen till maximalt 1,5 °C. Lantmännens program Klimat & Natur driver omställningen mot mer hållbara odlingsmetoder i linje med det högt ställda klimatmålen inom Parisavtalet.

”Våra lantbrukare och vi är glada över att gå in i nästa fas av partnerskapet med Paulig. Det är här vi verkligen börjar göra skillnad och skapar större genomslagskraft för att kunna ställa om hela livsmedelssystemet. Fördelarna är många. Vi möter inte bara marknadens efterfrågan på mer hållbara produkter, utan vi gör det också lönsamt för svenska lantbrukare att använda mer hållbara odlingsmetoder. Det ska bli spännande att följa processen fram till produkterna är ute i butikshyllan”, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Odlingsmetoderna inom Klimat & Natur inkluderar bland annat klimatsmart växtnäring, fossilfria bränslen och precisionsodling, som tillsammans minskar koldioxidutsläppen från odlingen med upp till 30 procent. Den biologiska mångfalden gynnas av s.k. lärkrutor (osådda rutor på åkrarna där sånglärkan kan landa för att hitta mat), blommande kantzoner och kemikaliefri utsädesbehandling.

Tortillas är Pauligs största produktkategori vilket innebär att samarbetet kommer att få en stor positiv påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Runt 700 000 portioner Santa Maria Tex Mex konsumeras dagligen på över 40 marknader.

”Detta partnerskap visar på ett fantastiskt sätt Pauligs starka arv och innovations-kraft. Santa Marias Tex Mex-produkter har i decennier samlat familjer och vänner runt matbord över hela Sverige. Genom samarbetet med Lantmännen och deras lantbrukare kan vi behålla dessa viktiga mattraditioner, samtidigt som vi minskar våra utsläpp av växthusgaser i en stor värdekedja. Vi utvecklas för att möta nya krav och hjälper konsumenter att fatta mer hållbara beslut. Det är win-win-win”, säger Henrik Samuelson, SVP Scandinavia & Central Europe på Paulig.

Faktaruta Klimat & Natur

 • Klimat & Natur är Lantmännens program för Framtidens Jordbruk. Det innehåller specifika åtgärder för att minska odlingens klimatpåverkan och gynna den biologiska mångfalden. Lantbrukare som deltar i programmet odlar enligt programmets kriterier på sina egna gårdar.
 • Med odlingsprogrammet har Lantmännen kunnat minskat klimatpåverkan från odlingen av vete med närmare 30 procent sedan 2015.
 • Programmet är dynamiskt och kriterier som ingår i programmet adderas och utvecklas löpande för att kunna minska klimatpåverkan ytterligare.
 • Det mer hållbara vetet används sedan av Lantmännen Cerealia för att producera vetemjöl och livsmedelsprodukter.

Faktaruta Paulig

 • Paulig är ett familjeägt livsmedelsbolag, grundat 1876.
 • Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Liven och Poco Loco.
 • Produkterna säljs på fler än 70 marknader runt om i världen.
 • Paulig är ledande inom Tex Mex-kategorin på den europeiska marknaden.
 • Företagets ambition är att minska utsläppen av växthusgaser från värdekedjan med 50 procent fram till 2030, från 2018 års baslinje.
 • Målsättningen är också att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten med 80 procent fram till 2030.
 • Pauligs försäljning uppgick till 10,2 miljarder kronor 2021.

Presskontakt Paulig

Nils Sjöberg
Communications Manager Sweden
nils.sjoberg@paulig.com
070-085 24 11

Presskontakt Lantmännen

Pressavdelningen
press@lantmannen.com
010 556 88 00

Ämnen


Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur. Företaget erbjuder kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Liven och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2021 till 966 miljoner euro. Företaget har över 2 300 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

www.pauliggroup.com

Kontakter

Nils Sjöberg

Nils Sjöberg

Presskontakt Communications Manager Sweden 070-085 24 11

Relaterat innehåll

Paulig - Santa Maria, Risenta

Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1,1 miljarder euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. www.pauliggroup.com

Paulig - Santa Maria, Risenta
Argongatan 2D
431 53 Mölndal
Sweden