Pressmeddelande -

Pauligs fabrik i finska Järvenpää blir koldioxidneutral

Livsmedelsföretaget Paulig, med varumärken som Santa Maria och Gold&Green, har uppnått byggnadscertifieringen CarbonNeutral® för sin finska fabrik i Järvenpää. Fabriken producerar växtbaserad mat under varumärket Gold&Green och är den fjärde i ordningen som blir koldioxidneutral. Pauligs ambition är att minska sina egna utsläpp av växthusgaser med 80 % fram till 2030. Samtliga fabriker ska vara koldioxidneutrala senast 2023.

– Vi behöver agera för klimatet och livsmedelsbranschen är en viktig aktör för att driva på minskningen av koldioxidutsläpp i värdekedjan. Genom att först göra den egna verksamheten koldioxidneutral kan företag vara proaktiva i att driva denna förändring, säger Lea Rankinen, Sustainability & Public Affairs Director, Paulig.

  I och med certiferingen CarbonNeutral® av fabriken i Järvenpää tar Paulig ytterligare ett steg i sin hållbarhetsresa. Fabriken har certifierats av Natural Capital Partners i enlighet med CarbonNeutral Protocol, det ledande globala ramverket för koldioxidneutralitet.

  I fabriken i Järvenpää produceras bland annat Pulled Oats®, ett helt växtbaserad protein som görs av havregryn, baljväxter, gula bönor, kallpressad rapsolja och salt. Under 2020 gick fabriken över till att köpa förnybar vindkraft, vilket minskade växthusgasutsläppen från produktionen med 96 procent.

  Resternade utsläpp från köldmedieläckage, ångproduktion och avfall som genereras under produktionen har kompenserats med skogsprojekt i Colombia, Indonesien och Östafrika som verfierats av tredje part.

  Pauligs vision är att bli branschledande inom hållbarhet och ett av de mest snabbväxande, och lönsamma, livsmedelsföretagen i Europa. Utöver certifieringen av fabriken i Järvenpää fortsätter man att förbättra energieffektiviteten, vilket ökar fabrikens återviningsgrad och minskar livsmedelsförluster. Tillsammans med  leverantörer och partners från värdekedjan undersöker man också hur klimatpåverkan kan minskas ytterligare.

  – Gold&Green grundades 2015 med visionen att skapa en hälsosammare morgondag för människorna och planeten. Hållbarhet har alltså varit en del av vårt dna från första början. Konsumenterna gör nu aktiva val för att ändra kosten efter att ha insett den enorma påverkan som mat har på människa och planet. Vår produktportfölj är 100 procent växtbaserad och vi fortsätter att utveckla och skapa nya innovationer som är ännu bättre för både människa och planet, säger Maija Itkonen, grundare och innovationsdirektör för Gold&Green Foods.

  Ambitiösa hållbarhetsmål för Paulig
  I april 2020 presenterade Paulig en ambitiös hållbarhetsstrategi fram till 2030. Strategin bygger på FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Företaget har valt ut tre fokusområden med följande mål:

  1. Produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande: År 2030 ska 70 % av Pauligs nettoförsäljning att komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.

  2. Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi: Fram till 2030 kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, från 2018 års baslinje. Pauligs vetenskapsbaserade mål är godkända av Science Based Targets-initiativet och målen överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 °C. Paulig har också bytt till att använda kolneutrala lastpallar. Paulig har som målsättning att använda återvinningsbara och förnybara eller återvunna material i sina förpackningar senast 2030.

  3. Rättvist och inkluderande arbetssätt: Pauligs mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare genom hela värdekedjan. Allt Pauligs kaffe är redan 100 % från verifierade hållbara källor och företaget strävar efter att utvidga detta arbete till att även omfatta andra råvaror. Målet är att 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter senast 2030.

   Relaterade länkar

   Ämnen

   • Mat, dryck

   Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur. Företaget erbjuder kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2020 till 920 miljoner euro. Företaget har över 2 000 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

   www.pauliggroup.com

   Kontakter

   Nils Sjöberg

   Presskontakt Communications Manager Sweden 070-085 24 11

   Relaterat innehåll