Gå direkt till innehåll
Pauligs fabriker i Mölndal och Landskrona blir koldioxidneutrala

Pressmeddelande -

Pauligs fabriker i Mölndal och Landskrona blir koldioxidneutrala

Livsmedelsföretaget Paulig, med varumärken som Santa Maria och Risenta, har uppnått byggnadscertifieringen CarbonNeutral® för sina svenska fabriker. Fabrikerna, som bland annat producerar kryddor, müsli och tortillabröd, är Sveriges största i sitt slag. Utsläppen har minskats med 98 % sedan 2014. Pauligs ambition är att minska sina egna utsläpp av växthusgaser med 80 % fram till 2030. Samtliga fabriker ska vara koldioxidneutrala senast 2023.

- Vi vill skapa en ny, hållbar matkultur för både människa och planet. Att våra fabriker blir koldioxidneutrala betyder att vi minskar vårt fotavtryck. Det i kombination med själva smakupplevelsen där vi vill få fler att äta mer växtbaserat ser vi som nyckeln till att skapa en bättre värld, säger Henrik Samuelson, SVP Scandinavia och Europe på Paulig.

  Fabrikernas certifieringar är ett steg i företagets hållbarhetsprogram som sträcker sig fram till år 2030. Hållbarhetsstrategin grundar sig på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Klimatmålen är vetenskapligt baserade och godkända av Science Based Targets-initiativet.

  - Livsmedelsindustrin är en viktig aktör för hållbara klimatlösningar och kan göra stor skillnad. Våra klimatmål var de mest ambitiösa som hittills godkänts av Science Based Targets-initiativet i höstas, och vi vill verkligen bli en ledare inom hållbarhet i branschen, säger Lea Rankinen, Sustainability & Public Affairs Director, Paulig.

  I fabriken i Mölndal producerar Paulig kryddor under varumärket Santa Maria samt müsli, nötmixar och bönpasta med mera under varumärket Risenta. I Landskrona bakas Santa Marias tortillabröd. Varje år produceras ca 130 miljoner produkter i Mölndal och ca 400 miljoner bröd i Landskrona.

  För att fabrikerna ska bli koldioxidneutrala har Paulig till exempel investerat i energieffektivitet, värmeåtervinning och övergått till att köpa biogas, förnybar el och fjärrvärme. Med dessa initiativ har utsläppen från fabrikerna minskats med 98 % sedan 2014.

  Resterande utsläpp, som kommer från vattenanvändning och avfall som genererats från produktionen samt köldmedieläckor från kylutrustning har kompenserats med skogsprojekt i Colombia, Asien  och Östafrika  som verifierats av tredje part.

  Tio fabriker i sex länder ska bli koldioxidneutrala senast 2023
  Fabrikerna i Mölndal och Landskrona har certifierats som CarbonNeutral® byggnader av Natural Capital Partners i enlighet med CarbonNeutral Protocol – det ledande globala ramverket för koldioxidneutralitet. I november 2020 certifierades Pauligs rosteribyggnad i finska Vuosaari.

  Paulig planerar att göra samtliga av sina tio fabriker, i sex länder, koldioxidneutrala senast år 2023. För att minska utsläppen kommer företaget att förbättra energieffektiviteten i alla fabriker, öka användningen av förnybar energi och eventuellt investera i egen produktion av förnybar energi, t.ex. solpaneler.

  Förutom att göra den egna verksamheten koldioxidneutral arbetar Paulig tillsammans med sina leverantörer för att minska utsläppen i värdekedjan. Målet är satt till en minskning med 50 % fram till år 2030, från 2018 års baslinje. Fokus ligger på klimatsmarta jordbruksmetoder som kan möjliggöra råmaterial med lägre påverkan och bättre klimatresiliens för jordbrukarna i framtiden.

  Ambitiösa hållbarhetsmål för Paulig
  I april 2020 presenterade Paulig en ambitiös hållbarhetsstrategi  fram till 2030. Strategin bygger på FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Företaget har valt ut tre fokusområden med följande mål:

  1. Produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande: År 2030 ska 70 % av Pauligs nettoförsäljning komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.

  2. Klimatåtgärder och cirkulär ekonomi: Fram till 2030 kommer Paulig att minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, från 2018 års baslinje. Pauligs vetenskapsbaserade mål är godkända av Science Based Targets-initiativet och målen överensstämmer med de minskningar som krävs för att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 °C. Paulig har också bytt till att använda kolneutrala lastpallar. Paulig har som målsättning att använda återvinningsbara och förnybara eller återvunna material i sina förpackningar senast 2030.

  3. Rättvist och inkluderande arbetssätt: Pauligs mål är att vara en rättvis och inkluderande partner och arbetsgivare genom hela värdekedjan. Allt Pauligs kaffe är redan 100 % från verifierade hållbara källor och företaget strävar efter att utvidga detta arbete till att även omfatta andra råvaror. Målet är att 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter senast 2030.


   Ämnen

   Kategorier


   Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur. Företaget erbjuder kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ under varumärkena Paulig, Santa Maria, Risenta, Gold&Green och Poco Loco. Pauligs omsättning uppgick 2019 till 921 miljoner euro. Företaget har över 2 000 medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour.

   www.pauliggroup.com

   Kontakter

   Nils Sjöberg

   Nils Sjöberg

   Presskontakt Communications Manager Sweden 070-085 24 11

   Relaterat innehåll

   Paulig - Santa Maria, Risenta

   Paulig är ett familjeägt livsmedelsföretag som vill skapa en ny, hållbar matkultur - för både människa och planet. Paulig erbjuder smaker i alla former: kaffe och drycker, Tex Mex och kryddor, snacks och växtbaserade alternativ. Företagets varumärken är Paulig, Santa Maria, Risenta, Poco Loco och Zanuy. Pauligs omsättning uppgick 2022 till 1,1 miljarder euro. Företaget har 2 300 passionerade medarbetare i 13 länder som alla samlas kring syftet For a life full of flavour. www.pauliggroup.com

   Paulig - Santa Maria, Risenta
   Argongatan 2D
   431 53 Mölndal
   Sweden