Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barnens lek i fokus för Säterdalsförslag

Säterdalens halvmilslånga ravinsystem och spännande naturmiljöer erbjuder något unikt med stor utvecklingspotential. Det är redan idag det besöksmål i kommunen som lockar flest besökare och en omtyckt plats för många Säterbor.

Fäboden, leken och insatser för att förbättra trafiksäkerheten är de delar som prioriteras i den plan som Kommunstyrelsen nu lämnar till Kommunfullmäktige för beslut.

Förslaget som kommer behandlas utgår från den strategi som Kommunfullmäktige antog tidigare i år.

Strategin utgår från visionen att Säterdalens ravinlandskap i framtiden är ett av regionens mest lockande besöksmål med unika upplevelser i spännande naturmiljö och attraktiva evenemang. 

- Barnen, som står i fokus, ska tycka att det är ett äventyr att besöka Säterdalen, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

I strategin har fem olika anledningar som lockar besökare prioriterats. De är Folkparken ”kultur- & musikevenemang”, Parken, Fäboden – Barnens fäbod, Lekplats i naturmiljö & Naturmiljön. I utvecklingsplanerna bestäms vilka av alla spännande saker som är möjliga som kommer att förverkligas först. Nu har en utvecklingsplan för 2018 tagit fram. Den utgår också från ett längre tidsperspektiv.

I planen prioriteras även fortsatt Fäboden. Fäbodens fokus på djurhållning, aktiviteter och servering kräver lämpliga byggnader. Det är en viktig prioritering för att ge bättre förutsättningar för långsiktigt samarbete med en entreprenör som driver fäboden.

Barnen är Säterdalens viktigaste besökare. Säterdalen är redan idag ett populärt besöksmål för barnfamiljer, förskolor och skolor men lekmiljöerna är till stor del föråldrade. Nu finns en plan för hur vi kan utveckla leken, ”Leken i Säterdalen”.

- Vi vill att Säterdalen ska erbjuder ett äventyr i unik naturmiljö med Ljusterån som en röd tråd, säger Mats Nilsson.

Såväl de yngsta som de lite äldre barnen ska utmanas fysiskt och inspireras till lärande. De olika delarna av lek ska binda ihop Säterdalen som besöksmål. Planen föreslår att utveckla fyra olika delar. En med entré från Gruvplan och med en upplevelsestig ner till Dalslätten. Två delar utgår från Dalslätten och området kring ån. De vänder sig mot de lite äldre barnen oÄven småbarnsleken behöver utvecklas och samtidigt binda ihop staden-dalen genom att skapa Lilla Säter på Dalslätten. Leken innebär en stor satsning. Om planen antas innebär det vissa åtgärder redan inför sommarsäsongen 2018.

Ett attraktivt besöksmål förväntas vara välkomnande att besöka. Vi har idag en utmaning i hur vi på bästa sätt skapar förutsättningar för Säterdalens besökare som kommer gående, med cykel, bil, buss. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kontakter

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande 0225-55110

Relaterat innehåll

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.

Säters kommun
Åsgränd 2
783 27 Säter
Sverige