Skip to main content

​Föreningar och evenemang ska användas för integration

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2017 13:54 CEST

200000 kronor av kommunens medel för integration ska användas till förenings- och evenemangsbidrag under 2018. Det beslutade kommunstyrelsen den 24 oktober.

- Det är för att ännu mer förstärka gemenskapen och att göra att fler ska kunna bli del av den, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Bidraget kan sökas utöver vanliga föreningsbidrag och målsättningen är att föreningarnas verksamhet ska bli än mer inkluderande.

Det finns många sätt att arbeta med inkludering och det är förhoppningen att föreningarna och andra aktörer ska kunna använda goda exempel för detta, säger Mats Nilsson.

Civilsamhället i Säter ger Säterborna värdefull fritid, sociala kontakter och nätverk, en känsla av tillhörighet, glädje över den egna bygden, självutveckling och förmåga att delta i demokratin. Både formella och informella nätverk bidrar till att nya och gamla Säterbor känner sig som hemma och kan vara aktiva.

Nu har kommunstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att ta fram och redovisa riktlinjer och kommunikationsplan för hur föreningar och andra ska kunna söka och få del av bidragen. Det ska vara klart den 19 december i år.

- Vi ser fram emot riktlinjer och kommunikation som gör att även nya aktörer i civilsamhället uppstår, bredvid våra tidigare föreningar, säger Mats Nilsson.

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.