Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Ja till avtal om fler tillnyktringsplatser i länet

- Vi ser fram emot att säkerheten kring berusade personer ökar. Tillnyktringsplatser är en viktig del i detta, och därför vill Säters kommun vara med och finansiera ett utökat antal platser i Dalarna, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande om arbetsutskottets förslag till beslutet att ingå avtal kring tillnyktringsplatser.

När Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)1 trädde i kraft i Sverige var syftet att det skulle medföra ett mer humant omhändertagande av berusade personer. De flesta skulle få vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att hålla kvar en omhändertagen i polisens arrest  skulle polisen göra endast i undantagsfall

I Dalarna startades LOB-projektet. LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. LOB-projektet har bedömt att tillnyktringsplatser är viktigaste åtgärden för att utveckla omhändertagandet av berusade personer.

- Om människors missbruk upptäcks i tidigt stadium kan samhället hjälpa individen snabbare. Vi kommer då kunna minska missbruket. Därför vill vi gå in i avtalet, säger Mats Nilsson.

Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns inget i dessa lagutrymmen som beskriver ansvaret för tillnyktringsverksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och HSL 16 kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring missbruk och beroende.

- Därför är det positivt att vi nu klargör hur arbetet ska bedrivas, och hur det ska finansieras, säger Mats Nilsson.

Det avtal Säters kommunkan gå in i innebär en kostnad om 134 tkr per år. Den totala kostnaden är beräknad till ca 6,9 miljoner.

Ämnen

Regioner


Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Presskontakt

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande 0225-55110

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.

Säters kommun
Åsgränd 2
783 27 Säter
Sverige