Gå direkt till innehåll
Del av Morbyvägen som idag är grusad asfalteras. Foto: Marie Palm/Säters kommun
Del av Morbyvägen som idag är grusad asfalteras. Foto: Marie Palm/Säters kommun

Pressmeddelande -

​Morbyvägen blir bygdeväg

Gatuenheten kommer under sommaren att påbörja återställning av Morbyvägen, och sträckan som idag är grusad den kommer att asfalteras. Kommunen kommer att anlägga en så kallad bygdeväg. Gångpassagerna kommer också att förbättras.

-Det känns bra att vi kan göra en insats för att dels återställa Morbyvägen och asfaltera den 380 meter långa sträcka som idag är grusväg. Men också att vi kan göra en lösning som förbättrar trafiksituationen för cyklister och gående, säger Hans Johansson, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

-Att det blir i form av en så kallad bygdeväg ser jag som den lösning som är möjligt på platsen.

Exakt vad som kommer göras för att förbättra till exempel gångpassagerna kommer kommunen att bestämma efter samråd med elever och föräldrar efter bygdevägen målats upp. Då bjuder kommunen in till en gemensam vandring utmed den nya bygdevägen för att se var det behövs insatser för att ytterligare förbättra säkerheten till och från skolan. Vandringen genomförs den 15 september kl. 17, med start från Enbacka skola.

När Morbyvägen är iordningställd och åtgärderna efter promenaden för ökad säkerhet är genomförda, kommer Säters kommun att betrakta den som säker skolväg. Barnen är redan beviljade skolskjuts under läsåret 20/21 och det blir först läsåret 21/22 som de som kan använda den säkra skolvägen inte längre erbjuds skolskjuts till Enbacka skola.

Vad en bygdeväg innebär

Bygdevägen består av ett dubbelriktat körfält i mitten av gatan, så smalt att två bilar inte kan mötas, och bredare vägren på varje sida. Vägrenen ska i första hand användas av cyklister och gående. Bygdevägen ger cyklister och gående en tydligare och större plats på vägen.

Vid möte mellan motorfordon får fordonen använda vägrenen tillfälligt - om det kan ske utan fara. Det innebär att om gående eller cyklist befinner sig på vägbanan och fordonen inte kan komma förbi dem säkert, måste fordonen stanna/vänta tills det går att passera säkert. Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyddade cyklisterna och gående förfogar över en större och tydligare yta.

Trafiklagstiftningen är tydlig med att de som kör fordonen har ansvar att anpassa sitt trafikbeteende efter förutsättningarna. Är gatan smal och sikten begränsad ska föraren sänka hastigheten och vara mycket uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka det beteendet.

Information till fordonsförare

Kommunen kommer att sätta upp skyltar vid infarterna till bygdevägen som informerar om vad det är för slags väg. Vi kommer också skicka ut information till fastighetsägare i området – de som bor där och använder vägen. Vi planerar också återkommande information via Facebook/Instagram – samt är beredda att ta fram ytterligare informationsåtgärder om det skulle visa sig behövas.

Mer information

Vi kommer löpande informera på www.sater.se/bygdevag.

Ämnen

Regioner


Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kontakter

Hans Johansson

Hans Johansson

Vice ordförande Kommunstyrelsen, Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 0225-55073
Marie Palm

Marie Palm

Kommunikationschef 0225-55122

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.

Säters kommun
Åsgränd 2
783 27 Säter
Sverige