Skip to main content

Rapportsläpp Grängshammars Engelska park

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2020 13:54 CET

Grängshammars Engelska park. Foto Helena Kåks

Medierna inbjuds till pressträff inför  rapportsläpp om Grängshammars Engelska park

På uppdrag av Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna har Helena Kåks tagit fram en forskningsrapport och ett förslag till vårdprogram för den tidigare Engelska parken i Grängshammar. Syftet är att stärka Grängshammar som besöksmål inom kulturslingan Silverringen i Säters kommun. Rapporten kommer att presenteras för allmänheten den 8 februari kl. 11 på Säters bibliotek i samarbete med Trädgårdar i Dalarna.

Personer på plats: Helena Kåks, Trädgårdsmästare och fil. dr i kultur och samhälle, Olle Lind, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet Dalarna och Karin G Hästö, Säters kommun kultur

Datum: Måndag 27 jan kl. 13.00 Kulturhörnan, Säters bibliotek

Historisk bakgrund:

Under 1700-talets första hälft fick nya idéer om trädgårdens utformning fäste i England. Nu skulle trädgården inte längre vara tydligt avskild från landskapet utan utformas som en förädlad del av det. Karakteristiska inslag var strömmande vatten, träd placerade enskilt eller i klungor och med vita välvda broar mellan olika holmar.

Till Sverige kom den nya trädgårdsstilen i början av 1770-talet. Den fick sin främste förespråkare i kungen, Gustaf III. Arkitekten Fredrik Magnus Piper blev den som på allvar introducerade stilen i Sverige. År 1781 presenterade han på uppdrag av Gustaf III en ny generalplan för Hagaparken i Stockholm, som idag räknas som det främsta svenska exemplet på en engelsk park.

Brukspatroner i Uppland, Gästrikland och Dalarna anammade tidigt den nya trenden. De uppländska bruken Forsmark och Söderfors anlade båda engelska parker med början 1784. I Dalarna anlades parker vid Stjärnsund 1799 och Kloster omkring år 1800. Spår efter en liknande anläggning finns i Grängshammar.

En restaurering av en historisk trädgård måste bygga på kunskap om anläggningen samt ta i beaktande fortsatt skötsel. Ett vårdprogram är det grunddokument där denna kunskap finns samlad. Syftet med detta arbete är att ta reda på så mycket som möjligt om trädgårdsanläggningen i Grängshammar.

Arbetet har två delar: en historisk del samt ett restaureringsförslag. Den historiska delen bygger i huvudsak på studier av äldre kartor, teckningar och målningar samt brukets årsräkenskaper. Ett unikt material utgörs av teckningar och laveringar av konstnärerna Gustaf Silfverstråhle och Axel Fredrik Cederholm från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Restaureringsförslaget utgår från en analys av platsens historia i relation till nuvarande förutsättningar och önskad användning.

Brukets räkenskaper visar att den Engelska parken i Grängshammmar påbörjades redan 1785 och att den därmed blev den första i hela Dalarna. En intressant fråga är varför landskapsparken i Grängshammar anlades så tidigt, bara fyra år efter Hagaparken i Stockholm. 

Presskontakt

Karin G Hästö, kultursekreterare Säters kommun

Telefon: 0225-55189 

E-post: karin.hasto@sater.se

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.