Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Satsning på närvaroteam för alla barns rätt till utbildning

Kommunstyrelsen får förslagt att tilldela 2 739 000 kr ur sociala investeringsfonden till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun.

Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

-Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet innebär ett större samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

-Alla barn har rätt till utbildning och när vi nu tilldelar medel för en satsning på närvaroteam, ska vi bli bättre på att se till att barn och unga får det de har rätt till och behöver, säger Mats Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Elever som inte får en tillfredställande skolgång riskerar ett socialt utanförskap. Psykisk och fysisk ohälsa, dålig ekonomi, arbetslöshet, kriminalitet och missbruk är exempel på ett utanförskap som elever med problematisk skolfrånvaro riskerar att hamna i. Närvaro i skolan är en av förutsättningar för att uppnå målen och få betyg. Fullständiga betyg har visat sig vara den viktigaste skyddsfaktorn för alla ungdomar.

Närvaroteamet ska bestå av två personer med olika kompetenser: en kurator och en person med pedagogisk kompetens.. Teamet ska arbeta både förebyggande och akut.

För att teamet ska kopplas in ska rektor beslutat om ett åtgärdsprogram.

Teamet ska fungera som ”spindel i nätet” och arbeta för att eleven får det stöd den behöver, oavsett vilken instans som ska ge stödet.

- Alla barn och unga har rätt till ett bra liv. Nu gör vi ytterligare en insats som vi vill ska leda till det, säger Mats Nilsson.

- Säters kommun är en kommun där vi har barnens bästa i centrum. Här ska det vara bra att vara barn. Föräldrar ska veta att vi gör allt vi kan för att deras barn ska ha det bra och få en bra framtid.

Om sociala investeringsfonden

Det övergripande målet för den sociala investeringsfonden är att genom tidiga insatser minska

socialt utanförskap. Ett underordnat mål är att kunna pröva för kommunen nya metoder för att

åstadkomma detta. De insatser som efter utvärdering bedöms ge effekt skall sedan implementeras

i ordinarie verksamhet. Ett annat delmål är att utveckla en gränsöverskridande samverkan

mellan kommunens verksamheter, samt med andra aktörer i samhället.

Ämnen

Regioner


Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Presskontakt

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande 0225-55110

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.

Säters kommun
Åsgränd 2
Säter
Sverige