Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tillgänglig kulturhistoria, bibehållen tjänstepension och, kvalitet i särskilt boende och satsning på barn, unga och äldre

Från kommunstyrelsens möte den 23 maj.

Skönvikshallen inför differentierade entréavgifter.

  • -Det kommer kosta mindre för barn, unga och pensionärer i det förslag till nya avgifter som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa, säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande.
  • -Det är viktigt att barn, unga och äldre får så bra möjligheter som möjligt när det gäller att utnyttja de anläggningar vi har i kommunen.

Säters kommun beslutar följa SKL:s rekommendationer om kvalitet i särskilt boende

Punkterna kommunen kommer att arbeta vidare kring enligt SKL:s rekommendationer är

1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid.

2. Planera utifrån individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres

anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid.

3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter: Kommunen bör ta fram en

teknikstrategi som omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.

4. Ledarskap: ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet

med att identifiera och införa nya arbetssätt

-Vi ser att detta är ett självklart sätt att se till att det är den enskildes behov som ska vara styrande och att det ska finnas personal tillgänglig när de behövs, även nattetid, säger Mats Nilsson.

Visa och tillgängliggöra Säters kommuns värden

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige bifalla medborgarförslag som båda handlar om skyltning av kommunen, främst ur kulturhistorisk vinkel.

-Vi ser att vi har besöksmål och intressanta miljöer som fler borde få tillgång till. Så kallad brun-vit skyltning från riksväg 70 skulle till exempel göra det lättare för de som åker igenom Säter att uppfatta att vi har en historisk trästad i centrum, säger Mats Nilsson

-Den typen av skyltning kräver tillstånd, men vi behöver även andra sätt att lyfta upp Säters kommuns historia. Därför har kommunstyrelsen gett Kulturnämnden i uppdrag att utreda och föreslå förslag till form och information för de kulturhistoriska värdena genom skyltning eller annat media.

Mindre arbete men samma tjänstepension från 61 år

-Vi ser det som ett sätt att behålla vår äldre personal, fram till ordinarie pensionsålder, när vi nu ger möjligheten till att arbeta deltid, men behålla samma nivå på tjänstepension, säger Mats Nilsson.

Modellen innebär att medarbetare från 61 års ålder får möjlighet att jobba 80 procent av heltidsanställning, få 80 procent i lön, men få 100 procent inbetalt till sin tjänstepension (samma som hen skulle fått om hen jobbat 100 procent).

-Med detta hoppas vi kunna ta tillvara på de äldre medarbetarnas kompetens och se till att deras kunskaper och förmågor överförs till kommande generationer, säger Mats Nilsson.

Ämnen

Regioner


Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn.

 Säter i Södra Dalarna.

Kontakter

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordförande 0225-55110

Trästaden Säter med landsbygdsparadisen Gustafs, Stora Skedvi och Solvarbo

Här hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig och din familj. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. En tryggare uppväxt för dina barn. Säter i Södra Dalarna.

Säters kommun
Åsgränd 2
783 27 Säter
Sverige