Pressmeddelande -

Informationsmöte den 15 maj 2006

SBAB kommer den 15 maj 2006 att hålla ett informationsmöte för innehavare av SBAB:s svenska bostadsobligationer. Mötet kommer att äga rum hos SEB i Stockholm. Information kommer då att lämnas om SBAB:s nya dotterbolag, AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ). Vid mötet kommer även information att lämnas om gäldenärsbytet, vilka tidsramar som gäller samt hur bytet praktiskt kommer att gå till. Obligationsinnehavare kommer att beredas möjlighet att ställa frågor vid mötet. För ytterligare information, kontakta: Per-Åke Nyberg, Treasurer Tfn: 08-614 38 41 eller 0709-46 78 98 E-post: per-ake.nyberg@sbab.se SBAB erbjuder bolån via Internet och telefon. SBAB:s uppdrag är att med lönsamhet bidra till ökad konkurrens på den svenska bolånemarknaden. SBAB har en marknadsandel om 14,0% på företagsmarknaden och en marknadsandel om 9,5% på privatmarknaden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Sedan 2016 är Booli en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 283 000 och 365 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2020). Antal medarbetare (FTE) är 743. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Kontakter

Erik Bukowski (fd. Wennergren)

Presskontakt Presschef 0724 - 51 79 37

Relaterade event