Gå direkt till innehåll
Scandinavian Biopharma skänker myggnät till barnhem i Benin – gåvor som räddar liv

Pressmeddelande -

Scandinavian Biopharma skänker myggnät till barnhem i Benin – gåvor som räddar liv

Efter vår fas 2b studie i Grand Popo, Benin, har vi i på Scandinavian Biopharma många vänner och kontakter i detta fina men fattiga land. Ett speciellt band har vi till barnen på barnhemmen i och runt Grand Popo som vi under senaste åren har stöttat på olika sätt. Via våra vänner på plats säkerställs att gåvorna vi skänker når ända fram till barnen som mest behöver dem.

Luftvägsinfektioner, diarrésjukdomar och malaria utgör de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år De allra flesta dödsfallen av malaria inträffar söder om Sahara, där Benin ligger. Det bästa sättet att skydda barnen i utsatta områden är att ge dem möjlighet att sova under myggnät, eftersom sjukdomen sprids av infekterade myggor. Här kan vi hjälpa till och göra en viktig insats. Via våra kontakter i Benin har vi precis levererat över 300 impregnerade myggnät till tre olika barnhem. Samtliga barn och ungdomar, som är mellan 4 och 18 år, i detta malariautsatta område kommer nu kunna sova tryggt under dessa högkvalitativa myggnät.

Myggnäteten ger ett enkelt men livsavgörande skydd för dessa barn.
En gåva som räddar liv!

Ämnen

Kategorier


Om Scandinavian Biopharma
Scandinavian Biopharma är ett forskningsbaserat biotechföretag. Tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet och den internationella hälsoorganisationen PATH utvecklar Scandinavian Biopharma ett nytt ETEC-vaccin för barn och vuxna i endemiska länder och resenärer till högriskdestinationer. Vi på Scandinavian Biopharma är fast beslutna att hjälpa människor i hela världen till ett bättre och längre liv.

Utvecklingsprogrammet finansieras huvudsakligen av EDCTP, som stöds av Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, samt PATH och Amerikanska Armén (USAMMDA).

Scandinavian Biopharma har också en omfattande distributionsverksamhet i Europa med ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel, med fokus på vacciner och immunoglobuliner.

Om ETEC
Enterotoxinbildande Escherichia coli (ETEC) är en av de främsta orsakerna till diarrésjukdom. Infektionen sprids ofta via kontaminerat vatten eller mat. I låg- och medelinkomstländer inträffar ungefär 1,7 miljarder diarréfall per år hos barn under fem år. ETEC står för en stor andel av dessa fall och leder till ca 400 000 dödsfall årligen. Diarréepisoder i små barn är även förknippat med en ökad risk för undernäring. Undernäringen påverkar barnets fysiska och kognitiva utveckling och kan avgöra ett barns framtida inlärningsförmåga, utbildningsnivå samt framtida inkomster. Den kan också leda till en ökad risk att drabbas av andra allvarliga infektionssjukdomar.

ETEC är även den vanligaste orsaken till ”turistdiarré” som årligen drabbar ca 35 miljoner resenärer, militärer och vårdpersonal som reser till tropiska och subtropiska regioner.

Om ETVAX®
Det finns i dagsläget inte något vaccin mot ETEC och ETVAX® är det enda vaccinet mot ETEC i sen klinisk utvecklingsfas. De kliniska studierna har bekräftat en utmärkt säkerhetsprofil, ett starkt immunsvar och lovande skyddsdata. Ett vaccin mot ETEC skulle fylla ett stort medicinskt behov framför allt hos barn i låg- och medelinkomstländer och resenärer.

www.scandinavianbiopharma.se

Kontakter

Björn Sjöstrand

Björn Sjöstrand

Presskontakt VD +46 (0)72 712 51 20

Relaterat innehåll

Vi är ett forskningsbaserat biotechföretag fast beslutna att ge människor i hela världen ett längre och bättre liv.

Vi utvecklar det första vaccinet i världen mot diarré orsakad av ETEC för att skydda både barn och vuxna i endemiska länder och resenärer till högriskdestinationer.

Vi distribuerar ett brett sortiment av biologiska specialistläkemedel med fokus på vacciner och immunglobuliner.

www.scandinavianbiopharma.se

Vår information på mynewsdesk riktar sig till journalister och media.

Scandinavian biopharma
Industrivägen 1, vån 4
171 48 Solna
Sverige