Gå direkt till innehåll
Statens kulturråd ger stöd till Film Västernorrlands utvecklingsprogram Schvung!. Foto: Anna Thors
Statens kulturråd ger stöd till Film Västernorrlands utvecklingsprogram Schvung!. Foto: Anna Thors

Pressmeddelande -

Film Västernorrlands utvecklingsprogram Schvung! får pengar av Kulturrådet

Schvung! är ett utvecklingsprogram för ungdomar som vill utvecklas som kreatör eller inom andra funktioner inom filmproduktion.

Västernorrland vill skapa en ny arbetsmodell där unga filmare ges stöttning för att utveckla deras fulla potential.

- Genom att utveckla unga talanger i ett tidigt skede, vill vi göra dem mer rustade, stärka konstnärskapet och nivån på filmerna, för att de ska utvecklas och på sikt ta sig fram i den nationella konkurrensen, säger Marie Nilsson, chef för Film Västernorrland.

Producenten Kjell Åhlund kommer att vara handledare i projektet. Han har många års erfarenhet av filmproduktion och ett stort kontaktnät att dela med sig av. Han driver själv ett eget produktionsbolag vid sidan om det här uppdraget.

Projektet är ett samarbete med Sundsvalls kommun som bland annat bidrar med deras volontär, filmskapare och regissör, Miguel Ángel Mejías från Spanien. Han kommer också att vara en av mentorerna i projektet. Projektet riktar sig till hela Västernorrland och målet är att få till samarbete även med övriga kommuner.

Deltagarna i Schvung! får coachning i att utveckla och färdigställa filmer tillsammans med andra deltagare. Fördjupad kunskap inom filmproduktion, ledarskap och självständighet är en bra grund för att höja en films konstnärliga höjd.

Programmet kommer att erbjuda mentorer från branschen som ger deltagarna metoder och verktyg för att genomföra sina projekt. Under projekttiden blir deltagarna involverade i de andra deltagarnas projekt, där de bildar team och genomför produktionerna på egen hand.

I och med att det krävs många olika yrkesfunktioner inom film, kommer projektet kunna erbjuda plats för såväl kreatörer, projektledare, tekniskt intresserade, assistenter med mera. Projektet ska vara inkluderande och nå en bred målgrupp. För att nå ut kommer besök att göras vid till exempel fritidsgårdar och gymnasieskolor, där information och rekrytering av deltagare sker.

- Vi kommer att använda oss av organisationer eller personer med ingång till olika grupper som vi inte har i vårt kontaktnät, för att nå ut med information och rekrytera brett, säger Marie Nilsson.

Stödet från Statens kulturråd är 200 000 kr. Pengarna ska bland annat användas till att anställa en projektledare för Schvung!.

- Genom projektet ska Film Västernorrland utveckla en modell för att stötta och coacha talanger, som sedan kan spridas till andra delar av landet, säger Marie Nilsson.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Film Västernorrland har som uppdrag att stärka och utveckla filmkulturen i Västernorrland. Vi arbetar med tre huvudområden; barn och unga, visning och spridning, och produktion. Film Västernorrland är en del av Scenkonst Västernorrland AB som ägs av Region Västernorrland och Sundsvalls kommun som tillsammans med Kulturrådet står för huvudfinansieringen. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla bolagets verksamhet inom dans, film, musik och teater.

Kontakter

Upplevelser med dans, film, musik och teater

Scenkonst Västernorrland finns till för att människor i Västernorrland ska kunna ta del av film- och scenkonstupplevelser i sitt eget närområde. Våra produktioner ska hålla hög konstnärlig kvalitet och spegla samhällets mångfald, det betyder att vi ska låta olika röster och berättelser komma till tals. Scenkonst Västernorrland innefattar Norrdans, Nordiska Kammarorkestern, Teater Västernorrland, Film Västernorrland och Musik Västernorrland.

Scenkonst Västernorrland
Norra Järnvägsgatan 10
852 31 Sundsvall
Sverige