Gå direkt till innehåll
Schneider Electric ska vara koldioxidneutrala 2040

Pressmeddelande -

Schneider Electric ska vara koldioxidneutrala 2040

Schneider Electric har satt upp målet att vara koldioxidneutrala 2040 – tio år tidigare än Parisavtalet. Målet ska nås genom innovation, elektrifierade processer, energieffektiva lösningar, klimatkompensation och samarbete med företag, partners och leverantörer som alla jobbar för minskade koldioxidutsläpp.

Schneider Electric satte 2019 upp målet att vara koldioxidneutrala genom klimatkompensation (scope 1 och 2) 2025 och utan klimatkompensation 2030. Målen ska uppnås med hjälp av elektrifierade processer, användning av förnybar energi, elfordon, innovation och energieffektiva lösningar i stort som smått. Till exempel minskade elanvändningen på Schneider Electrics egen fabriksanläggning i Örebro med 51 procent mellan 2018 och 2019 efter att all belysning utrustats med LED-lampor.

Nu har Schneider Electric kompletterat målet med att uppnå koldioxidneutralitet i hela värdekedjan (hela scope, 1, 2 och 3) till 2040, det vill säga tio år före slutdatumet för 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Det nya målet innebär att även alla produkter från Schneider Electric blir koldioxidneutrala 2040.

Framgångsrikt klimatarbete har lett till tuffare mål

På global nivå minskade Schneider Electric sina driftsutsläpp med 37 procent, eller 260 000 tCO2eq, mellan 2017 och 2019. Arbetet med att minska utsläppen från den egna verksamheten fortsätter mot tydliga milstolpar.

Koldioxidintensiteten från inköp kommer att sänkas successivt genom att leverantörer aktivt uppmuntras att påskynda sina hållbarhetsstrategier och genom att använda grönare material, till exempel från biokällor eller återvunna och certifierade material. Schneider Electric förbinder sig också att minska utsläppen från sina produkter och lösningar hos kunderna med 40 procent fram till 2030, bland annat genom att minska utsläppen i produktionen och leveranskedjan och i produkternas energianvändning. Målet ligger dessutom i linje med det globala klimatmålet på 1,5 grader. I Sverige har Schneider Electric under 2020 undvikit utsläpp motsvarande 100 000 tCO2e hos sina kunder genom olika projekt, som till exempel utveckling av vindkraftsparker.

Utfasning av SF6-gas sparar koldioxid motsvarande Sveriges årliga elproduktion

För att uppnå koldioxidneutralitet behövs innovation. Schneider Electric är banbrytande inom SF6-fri teknik, som ersätter den klimatpåverkande gasen med ren luft. Företaget lanserade nyligen en kopplingsutrustning som kombinerar ren luft och vakuumteknik. Genom att fasa ut den potenta växthusgasen SF6 från alla produkter till 2025 kommer Schneider Electric att förhindra utsläpp motsvarande cirka 4 miljoner ton koldioxid per år. Det motsvarar utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen i Sverige ett helt år.

– Energieffektivitet och hållbarhet finns i vårt DNA och vi kommer fortsätta arbeta med att minska fotavtrycket på alla våra anläggningar och i hela vår verksamhet – från LED-lampor till utfasning av SF6. Vi accelererar nu vårt arbete med innovation och elektrifiering för att minska utsläppen i hela vår värdekedja, säger Valentin Monteiro, hållbarhetschef på Schneider Electric i Sverige.

Läs mer om Schneider Electrics hållbarhetsarbete här.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt på Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Schneider Electric:

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se

Presskontakt

Karolina Blacharska

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63

Relaterat innehåll

Den globala specialisten inom energihantering och automation

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider Electric till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.

Schneider Electric