Gå direkt till innehåll
Schneider Electric utnämns till den främsta globala supply chain-organisationen gällande klimatåtgärder i hela sitt ekosystem

Pressmeddelande -

Schneider Electric utnämns till den främsta globala supply chain-organisationen gällande klimatåtgärder i hela sitt ekosystem

Schneider Electric, ledande inom digital transformation av energihantering och automation, har utsetts till ”Best Global Sustainable Supply Chain Organization” på the Global Sustainable Supply Chain Summit 2021 (GSSC Summit). Schneider Electric anses därmed ha kommit längst av samtliga bedömda företag när det gäller gröna och rättvisa leveranskedjor.

Priset delades ut vid en ceremoni under evenemanget, som är världens största virtuella evenemang för leveranskedjerelaterade hållbarhetsämnen, som hölls den 8-10 juni. Schneider Electric valdes ut som vinnare från en lista med andra internationella toppföretag, med högst poäng från mer än 100 indikatorer som bland annat gäller energi, företagshälsa, mångfald och lika möjligheter.

Priset är ett erkännande av Schneider Electrics insatser för att minska koldioxidutsläppen i leverantörskedjan med mer än 100 000 ton de senaste tre åren. I slutet av 2020 drevs 80 procent av Schneider Electrics verksamhet av förnybara energikällor tack vare Schneiders egen teknik och förnybara energiköpsavtal (Power Purchase Agreements, PPA).

Med hållbarhet i fokus i den nuvarande strategin för leveranskedjan, känd som ”STRIVE (2021-2023) program”, räknar Schneider med att ha 70 fabriker och distributionscenter med noll koldioxidutsläpp senast 2025 och att successivt uppnå ytterligare energi- och koldioxideffektivitet i alla sina cirka 300 tillverknings- och lageranläggningar. Schneider har fastställt ett eget koldioxidpris på 130 euro/ton för att underlätta beslutsfattandet om investeringar i leveranskedjan med betydande koldioxidpåverkan.

En del av ambitionerna med STRIVE-programmet omfattar Schneiders nätverk av cirka 15 000 huvudleverantörer som är engagerade i att kontinuerligt förbättra sitt arbete för miljö, säkerhet och socialt ansvarstagande. Dessa leverantörer kommer också att stödja den ökade användningen av gröna material i Schneiders produkter och övergången till enbart återvunna kartongförpackningar.

Som en del av detta åtagande lanserade Schneider nyligen Zero Carbon Project, som syftar till att minska koldioxidavtrycket i leverantörskedjan. Inom ramen för detta initiativ kommer företaget att samarbeta med sina 1 000 största leverantörer – som står för 70 procent av Schneiders koldioxidutsläpp – för att halvera koldioxidutsläppen från deras verksamheter till 2025. Initiativet är en del av Schneiders hållbarhetsmål för 2021-2025 och är ett konkret steg mot att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader Celsius eller mindre till 2050, enligt målet i Parisavtalet.

Schneider Electric hjälper också sina kunder att minska koldioxidutsläppen. Walmart, störst i världen inom detaljhandel, arbetar med Schneider i the Gigaton PPA Program. Leverantörer till Walmart deltar då i samlade energiköpsavtal (PPA) eftersom mindre företag kanske inte har den storlek som krävs för den typen av avtal individuellt. Schneiders arbete med Walmart syftar till att påskynda användningen av förnybar energi hos Walmarts leverantörer och att minska koldioxidutsläppen med en miljard ton till 2030.

– Hållbarhet är centralt i STRIVE, Schneider Electrics transformationsstrategi för leverantörskedjor, säger Mourad Tamoud, Executive Vice President, Global Supply Chain på Schneider Electric. Vi tar alltid hänsyn till minskade koldioxidutsläpp, cirkularitet, säkerhet och bevarande av biologisk mångfald i beslutsprocessen och i våra leverantörsrelationer. I en kontext med pågående störningar i leveranskedjan orsakade av pandemin värdesätter vi det öppna samarbetet med leveranskedjans gemenskap vid GSSC Summit och är hedrade över att få det här erkännandet.

I januari 2021 utsågs Schneider Electric av Corporate Knights till världens mest hållbara företag och i maj rankades Schneider på fjärde plats i Gartners globala rankning av de 25 bästa försörjningskedjorna bland företag.

För ytterligare information, kontakta:

Karolina Blacharska, presskontakt Schneider Electric, 070-282 67 63, karolina.blacharska@se.com

Ämnen

Taggar


Om Schneider Electric:

Vårt syfte på Schneider är att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser som gynnar utveckling och hållbarhet för alla. Vi ser till att Life Is On.

Vi vill vara din digitala partner för ökad hållbarhet och effektivitet.

Vi driver digital transformation genom att integrera världsledande process- och energiteknik, uppkopplade produkter, styrning, programvara och tjänster på alla nivåer genom hela livscykeln för hem, byggnader, datacenter, infrastruktur och industrier.

Vi är ett globalt företag med stark lokal närvaro. Vi förespråkar öppna standarder och ekosystem tillsammans med partners som delar vår passion för ett meningsfullt syfte, inkludering och handlingskraft.

www.se.com/se

Presskontakt

Karolina Blacharska

Karolina Blacharska

Presskontakt 070-282 67 63

Relaterade nyheter

Den globala specialisten inom energihantering och automation

Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och partners gör Schneider Electric till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.

Schneider Electric