Pressmeddelande -

Mångmiljonprojekt beviljat för forskning om minskad negativ stress

Forskare vid Högskolan i Skövde får 3,8 miljoner kronor i bidrag från KK-stiftelsen. Projektet ska undersöka om en återhämtningsfåtölj, som kombinerar massage med ett avslappningsprogram, bidrar till att minska negativ stress.
- Fantastiskt kul. Gothia Science Parks arbete med processledning under ansökningsarbetet, för att identifiera och tydliggöra nyttan av samverkan för de ingående projektdeltagarna, har varit till stor hjälp, säger Anette Ekström, universitetslektor, Högskolan i Skövde.

Sömnproblem, ångest och infektionskänslighet är problem som ofta kan relateras till olika former av negativ stress. Det finns ett stort behov av att utveckla evidensbaserade metoder för att hantera stressen och minska förekomsten av de problem som den för med sig. Nu får en grupp forskare vid Högskolan i Skövde 3,8 miljoner kronor av KK-stiftelsen för studera ett stresshanteringsprogram som består av massage och mental träning.
Gruppen vid Högskolan i Skövde består av forskarna Kerstin Uvnäs Moberg, Anette Ekström, Mikael Harlén och Linda Handlin. Första delmålet i deras projekt är att göra en vetenskaplig utvärdering av den faktiska stressreducerande effekten av de massagestolar som många arbetsgivare installerar på olika arbetsplatser.

Hälsa är ekonomi
- Hälsa är ekonomi och det känns väldigt bra att KK-stiftelsen satsar på vårt projekt som ett av de 20 som finansieras i denna omgången. Totalt var det 79 ansökningar. Nu börjar arbetet med att tillsammans med Promas och Lars-Eric Uneståhl vid Skandinaviska ledarhögskolan, detaljplanera projektet, säger Anette Ekström och öppnar dörren för fler företag att delta i projektet.
- Vi söker fler företag som är intresserade av att delta i projekt med sin personal. Vi behöver en stor grupp av personer som kan delta i testerna med återhämtningsfåtöljerna. Jag har stor tilltro till att projektet resulterar i kunskap om hur vi kan öka människor välbefinnande och hälsa, och att vi kan kunskapen sen kan användas i företag, inte minst förebyggande, slutar Ekström.

60 miljoner i FoU-medel
Åsa Björk, ansvarig för samverkansplattformen Open Arena vid Gothia Science Park, är nöjd med KK-stiftelsens beslut.
- Vårt uppdrag är att initiera och stödja samverkan för hållbar utveckling av kunskap, kompetens och verksamheter inom IT och teknikområdet. Därigenom bidrar vi till ökad forskning och utveckling i vår delregion. Detta projekt är ett av många som vi stött under 2011. Totalt har Open Arena medverkat till att drygt 60 miljoner kronor för forskning och utveckling kommit Skaraborg till del i år, kommenterar Björk.

Mer information
Om du vill ha mer information är du välkommen att ta kontakt med Anette Ekström, universitetslektor, Högskolan i Skövde, tel. 0500-44 84 14 eller Åsa Björk, verksamhetsansvarig Open Arena, Gothia Innovation AB, tel. 0500-44 89 70.

Not. Förutom KK-stiftelsens finansiering på 3,8 miljoner kronor medfinansieras projektet av Högskolan i Skövde med 1, 035 miljoner kronor, Promas 2,66 miljoner kronor och Skandinaviska ledarhögskolan med 1,17 miljoner kr.

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • samproduktion
 • samverkan
 • utveckling
 • skövde
 • högskolan i skövde
 • entreprenörskap
 • negativ stress
 • företag
 • forskning

Regioner

 • Skåne

Kort om Gothia Science Park
I teknik- och forskningsparken Gothia Science Park finns 69 företag, 471 medarbetare samt fyra hus med kontors- och mötesmiljöer. Vi genomför ett 100-tal processledda aktiviteter för affärs- och verksamhetsutveckling varje år. Såväl med forskargrupper som med företag.
Gothia Science Park drivs och utvecklas av Gothia Innovation AB. 

Mer info: www.gsp.se

Relaterat innehåll