Gå direkt till innehåll
Stora fördelar med att implementera AI-lösningar
Stora fördelar med att implementera AI-lösningar

Nyhet -

Stora fördelar med att implementera AI-lösningar

Med AI kan arbetsprocesser snabbas upp, felaktigheter upptäckas och monotona arbetsuppgifter fasas ut. 

– AI är mycket effektivare än människor när det gäller att hitta samband i stora mängder data. Det innebär att det finns stora vinster att hämta, säger Magnus Andersson, Division Manager på Seavus i Stockholm.

AI, artificiell intelligens, kan beskrivas som ett sätt att programmera datorer så att de förstår och löser problem på egen hand, snarare än genom exakta instruktioner. Det görs genom att man berättar för systemet vad det skall uppnå i stället för hur det skall uppnå det. Sedan tränar man systemet att förbättra sig, ungefär som man gör med en anställd.

Konsult- och mjukvaruutvecklingsföretaget Seavus har de senaste åren utvecklat en egen AI-lösning, DoAI, med flera tillämpningsområden.

I ett fall skulle en kunds databas uppdateras och omstruktureras en gång per år. Tidigare krävdes fem projektanställda under några månader för att utföra det monotona arbetet. Här utarbetade Seavus en AI-lösning.
– Med vår plattform utförs den stora uppdateringen över natten och sedan även löpande över året. Här skedde en stor besparing för kunden, säger Magnus Andersson.

Han förklarar att ett AI-system för vissa uppgifter är mycket mer effektivt än en människa.
– Händer det för många saker samtidigt hinner inte en mänsklig hjärna med. Ett AI-system är oerhört mycket mer kraftfullt och kan hålla koll på betydligt fler saker samtidigt.

Kommer ske personalväxling

Inom logistikbranschen kan AI användas för att snabbare och bättre upptäcka till exempel felaktiga beställningar och leveranser.
– Ju mer data som samlats in, desto bättre lär sig AI-systemet att dra slutsatser. Det sparar arbetstid för företaget som manuellt slipper korrigera felaktigheter, säger Magnus.

Kocha Boshku är CEO för Seavus Group. Han förutspår att AI kommer att leda till ett paradigmskifte, i likhet med industrialiseringen på 1800-talet.
– Det kommer att gå väldigt snabbt när det väl tar fart, säger han.

Skandinavien är en intressant marknad att arbeta och testa nya AI-lösningar på, eftersom digitaliseringen här har kommit långt, samtidigt som man är intresserad av att testa ny teknik.

Kocha Boshku tror att AI kommer att leda till att den rika och utvecklade delen av världen ökar sitt försprång till mindre utvecklade länder.
– Jag tror att den utvecklade världen kommer att drabbas av stora neddragningar. Det går inte att undvika. Men det är de tråkiga och monotona arbetena som försvinner, säger han och fortsätter:
– I Skandinavien kommer man att gynnas av AI, där människor slipper tråkiga och manuella jobb och istället får smartare uppgifter. Men vad kommer att hända i ett land som Kina där miljontals jobbar inom industrin?

Kocha Boshku förutspår att trenden att den rika världen blir ännu rikare kommer att fortsätta.

Köpt upp konsultbolag

Det råder redan en brist på kompetent personal för att utveckla AI-system. På Seavus har man de senaste åren därför köpt upp eller gått in i flera mindre svenska konsultbolag.
– Vi får deras kompetens och de får vår styrka. Tillsammans blir det en win-win, säger han.

Nu planerar Seavus att fördubbla sin omsättning i Skandinavien de kommande tre åren.
– Vi har gjort stora investeringar under de gångna åren, men i år, 2019, tror jag att vi kommer att börja skörda stora framgångar, avslutar Kocha Boshku.


Om Seavus

Seavus ® är ett mjukvaruutvecklings- och konsultföretag med över 900 anställda över hela världen. Seavus erbjuder en mängd olika produkter och tjänster och investerar i AI-utveckling som möjliggör nya sätt att genomföra affärer som disruptivt utmanar traditionella affärsmodeller.

Läs mer på seavus.com och doai.se

Artikel publicerad i samarbete med Dagens Industri

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Kocha Boshku

Kocha Boshku

SVP Telecom, Media and technology Kocha is responsible for overseeing Telco, Media and Technology growth within Qinshift

Relaterat innehåll

Relaterade event

Qinshift - Experience the shift

Qinshift is a European-based tech and consultancy company, that solves business challenges for forward-thinking companies worldwide. We specialize in building and designing software and delivering end-to-end enterprise solutions, UX and UI design, managed services, and product development offerings. Qinshift also provides tech consultancy services. We cater to a diverse clientele, including large telecom and satellite operators, financial & banking institutions, manufacturing and automotive companies, and mobility and health organizations, supporting their digital transformation journey. Qinshift has over 3500 employees worldwide.