SEB presenterar Sparbarometern för första kvartalet 2006

Tid 1 Juni 2006 11:00 – 11:00

Plats SEB, Sergels Torg 2, Stockholm

Sparbarometern visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under första kvartalet 2006. Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna. Gunilla Nyström, SEB:s privatekonom, presenterar Sparbarometern. Tid: Torsdag den 1 juni 2006 kl. 11.00 Plats: SEB, Sergels Torg 2, Stockholm Välkomna! Informationsavdelningen, SEB

Relaterat innehåll