Pressmeddelande -

Burlövs kommun väljer Security Solution AB

Burlövs kommun har genomfört ett flertal systemsäkerhetsanalyser tillsammans med
säkerhetsrådgivare från Security Solution AB. En genomförd systeminventering visade
att det fanns ett flertal IT-system inom kommunen som är högst prioriterade och
därmed bör analyseras gällande krav på informationssäkerheten.

Analyserna ingår i Burlöv kommuns förebyggande säkerhetsarbete.

Security Solution AB har fått detta förtroende då säkerhetsrådgivare på företaget har mångårig
erfarenhet av att planera och leda systemsäkerhetsanalyser.

En systemsäkerhetsanalys utförs genom jämförelse av de samlade kraven gentemot ett enskilt
informationssystem eller internt IT-nätverk avseende tillgänglighet, riktighet och sekretess (konfidentialitet).

Av systemsäkerhetsanalysen ska framgå vilka säkerhetsåtgärder som är vidtagna samt de eventuella ytterligare säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att kraven på
informationssystemet ska uppfyllas.

De säkerhetsrådgivare som genomförde analyserna använde sig av IT-stödet
AUDITsolution som är ett dokumentationsstöd för nulägesanalyser och revisioner.

Ämnen

  • Konsultverksamhet

Kategorier

  • auditsolution
  • förebyggande säkerhet
  • burlövs kommun
  • systemsäkerhetsanalys
  • security solution ab
  • informationssäkerhet

Regioner

  • Halland

Security Solution AB är ett Göteborgsbaserat företag som har både lång och bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Vi fokuserar på att ge våra samarbetspartners en helhetslösning inom förebyggande administrativ säkerhet genom att erbjuda både IT-stöd och produktnära tjänster. 

Kontakter

Sofia Öhlund

Presskontakt Ekonomi och kvalitet 031-98 90 00

Relaterat innehåll

Relaterade event