Pressmeddelande -

Kapselendoskopi

Förslag till standardiserat gränssnitt för kommunikation genom människokroppen

Det föreslagna arbetet är tänkt att mynna ut i en standard med allmänna fordringar på elektriska egenskaper hos ett gränssnitt för kapselendoskopi (”pillerkamera”), där kapseln kommunicerar genom kroppen med en mottagare på kroppens utsida.

Gränssnitt för tekniken att använda kroppen som kommunikationsmedium (human body communication, HBC), beskrivs redan i internationella standarder, som också fastställts som svensk standard, se här. För kommunikation med en kapsel som passerar genom mag-tarmkanalen ställs det dock lite andra krav och det är det som ligger bakom det nya arbetet med en särskild standard.

Att använda kroppen som medium för signalerna från kapseln, istället för att använda konventionell radioteknik, minskar känsligheten för störningar. Dessutom kan kapseln göras mindre och därmed lättare att svälja. Genom att standardisera gränssnittet är det tänkt att kapslar av olika typ och fabrikat ska kunna användas tillsammans med samma mottagautrustning, vilket förenklar och förbilligar för vårdgivaren.

Förslaget, som kommer från Korea, har lämnats till IEC, den internationella organisationen för standarder inom el- och elektronik. Under beteckningen IEC 47/2365/NP är det ute för omröstning till den 24 mars 2017 och det kan beställas (utan kostnad) här från SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC. Genom samarbetet i CENELEC antas de flesta standarderna från IEC också som europeisk standard, som fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Prenumerera här på det månatliga nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard för att få information om fastställd och upphävd svensk standard inom el och elektronik.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • human body communication
  • iec
  • standard
  • svensk standard
  • standardisering
  • svensk elstandard
  • medicinsk teknik
  • hbc

SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap.

Kontakter

Thomas Borglin

Senior Technical Officer Teknisk information – Elektriska bruksföremål, dokumentation och allmänna tekniska frågor 08-444 14 00

Relaterat innehåll