Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

ED95 får förlängd skattebefrielse

Biodrivmedel som ED95 får fortsatt skattebefrielse. Det har EU-kommissionen beslutat genom att godkänna den svenska regeringens ansökan om att förlänga undantaget från reglerna kring statsstöd.

– Det är positivt att EU möjliggör för skattelättnader för biodrivmedel om än med tidsbegränsning. Men nu är det hög tid att regeringen kavlar upp ärmarna och utformar en långsiktigt hållbar politik så att vi kan nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på SEKAB.

Sverige har en tätposition inom EU med störst andel biodrivmedel bland medlemsländerna. Enligt EU är skattelättnader för biodrivmedel ett statsstöd som måste godkännas av EU-kommissionen för att få tillämpas. Skattelättnaderna får dock inte vara så stora att biodrivmedlen blir billigare än de fossila alternativen.

– Branschen har nu fått några års arbetsro för att kunna utveckla produktionen av hållbara biodrivmedel vidare. Den fortsatta skattebefrielsen för ED95 gör det möjligt för fler att välja att köra på förnybara drivmedel, vilket är nödvändigt för att minska trafikens klimatpåverkan, säger Lena Nordgren.

Sverige har sedan 2006 haft tidsbegränsade undantag för att kunna behålla sänkta skatter för biodrivmedel. EU-kommissionens beslut den 14 december innebär att undantaget för flytande biobränslen som ED95 gäller ytterligare tre år, till och med 31 december 2018. För biogas har undantaget förlängts till och med år 2020.

SEKAB är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för bussar och lastbilar. Drivmedlet består till 95 procent av etanol och används i anpassade dieselmotorer. Genom att köra på ED95 i stället för diesel är det möjligt att minska en lastbils klimatutsläpp med nästan 90 procent.

Läs mer på regeringens hemsida: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/forlangda-statsstodsgodkannanden-for-skattebefrielse-av-biodrivmedel/

För mer information:
Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert, SEKAB Biofuels & Chemicals, 070-589 64 41, lena.nordgren@sekab.com

Följ oss på:
www.sekab.se
blogg.sekab.com
www.linkedin.com/company/sekab
facebook.com/SEKAB.AB
twitter.com/SEKABcom
www.mynewsdesk.com/se/sekab

Ämnen

Taggar


Samhället står inför en enorm utmaning när gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila bränslen och råvaror minskar. Det gör vi genom den etanol vi importerar och förädlar till biodrivmedel och en mängd kemikalieprodukter.

Presskontakt

Lena Nordgren

Lena Nordgren

Biodrivmedelsexpert, SEKAB 070-589 64 41

Relaterade nyheter