Skip to main content

Äntligen ett metodmaterial om drama och teater - för alla!

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2017 13:43 CEST

Maja Uddenberg leder workshops utifrån det nya metodmaterialet Dramakällan. Foto: Angela Sandberg.

Genom arvsfondsprojektet Dramakällan har ett metodmaterial med samma namn kunnat tas fram. Det handlar om drama och teater för personer med intellektuell funktionsnedsättning och ledare som arbetar med den målgruppen. Materialet är unikt i sitt slag och välkomnas med öppna armar av verksamheter runt om i Sverige.

Drama och teater är metoder som används flitigt i verksamheter med personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Fram tills nu har dock litterär handledning i arbetet för ledare och enkla beskrivningar av metodernas teori och praktik för målgruppen själva lyst med sin frånvaro.

”De som använt metoderna har alla fått uppfinna hjulet och själva hitta fungerande sätt att arbeta”, berättar Malin Martinsson som tagit emot åtskilliga studiebesök genom åren i sitt arbete som regissör på den dagliga verksamheten Kulturlabbet i Göteborg.

Nu är detta äntligen ett minne blott! Den 3 mars släpptes nämligen Dramakällan, ett metodmaterial om drama och teater. Materialet består av två delar varav den ena riktar sig till personer som har intellektuell funktionsnedsättning.

”Vi har tagit fram en e-bok och en film som syftar till att beskriva metoderna drama och teater”, berättar Malin. Både e-bok och film är framtagna tillsammans med målgruppen själva och finns nu gratis att tillgå på dramakällan.se.

”Det har varit väldigt roligt att skriva e-bok och skådespela”, säger Maja Uddenberg som arbetat med materialet.

Den andra delen av metodmaterialet riktar sig till ledare som arbetar med målgruppen. Den delen av materialet har tagits fram utifrån insamlat material från studiebesök, intervjuer och möten med en referensgrupp bestående av erfarna ledare.

”Genom att arbeta på detta sätt säkerställs både materialets kvalité och relevans”, säger Anna Olofsson, författare till handledningen.

Boken har redan mötts väldigt positivt av sina läsare. ”Den är enkel, strukturerad och värdig”, säger Ingela Bergström, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund.

Sara Rundkvist som arbetar som teaterhandledare på Teater Phantastisk i Göteborg berättar ”Det är en fantastisk bok! Så skönt det blir att luta sig mot den i framtiden. Är verkligt glad över att den gång på gång poängterar vikten av förtydligande med föremål, bilder och tecken.”

Det har tagit två år att arbeta fram detta metodmaterial. Nu känns det viktigt att alla får veta att det finns. ”Under 2017 kommer vi vara med på mässor, festivaler och hålla utbildningar. Vårt mål är att alla ledare som arbetar med målgruppen, i hela Sverige skall ha hört talas om materialet”, skrattar Malin.

För mer information kontakta:
Anna Olofsson, Sensus Studieförbund
anna.dramakallan@sensus.se, 031- 708 39 36

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Bifogade filer

PDF-dokument