Gå direkt till innehåll
Rättighetscentrum Västerbotten etablerar sig i Skellefteå

Pressmeddelande -

Rättighetscentrum Västerbotten etablerar sig i Skellefteå

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som sedan 2011 har drivits av Sensus. De har sitt huvudkontor i Umeå men har hela tiden jobbat för att skapa en mötesplats i Skellefteå. Och nu har det tillfället äntligen kommit.  På mötet kan alla som vill, komma och träffa de verksamhetsutvecklare som jobbar för Rättighetscentrum Västerbotten och Sensus studieförbund.

Förebygger och motverkar diskriminering.

-Tyvärr är diskriminering en del av många människors vardag i Västerbotten. Ett av våra uppdrag handlar om att jobba med information och utbildning. Kunskap är en förutsättning för att kunna ändra människors attityder och förhållningssätt säger Rättighetscentrums Västerbotten verksamhetsutvecklare Jenny Saba Persson

Stödjande insatser till enskilda i Västerbotten.
Enskilda personer som upplever sig diskriminerade kan vända sig till Rättighetscentrum Västerbotten för att få råd och stöd. Om det man varit med om är diskriminering enligt lagen kan de hjälpa till att lyfta ärenden till DO.  Om ett ärende inte formellt går under diskrimineringslagen kan Rättighetscentrum hjälpa till med exempelvis medling.

-Det är viktigt för oss att ta alla tillfällen vi kan för att sprida information och vetskap om vår verksamhet. Vi arbetar väldigt konkret med mångfaldsfrågor i Västerbotten och vill vara en resurs i arbetet för människors lika värde. Vi ser väldigt mycket fram emot att möta människor som bor och verkar i Skellefteå säger Jenny Saba Persson

Helen Hugosson verksamhetsutvecklare på Sensus lägger till att hon ser stora vinster med att Rättighetscentrum Västerbotten kommer att vara mer på plats i Skellefteå. Mångfald är ett av de områden som Sensus prioriterar högt och det här kommer att ge oss ännu bättre förutsättningar att jobba med mångfaldsfrågor här!

___________________________________________________________________________

Kontakt:

Jenny Saba Persson – Verksamhetsutvecklare Rättighetscentrum Västerbotten
Jenny.saba.persson@sensus.se Tfn: 070- 366 37 66

Helen Hugosson – Verksamhetsutvecklare  Sensus Studieförbund
helen.hugosson@sensus.se Tfn: 0910-77 93 73

Rättighetscentrum Västerbotten jobbar med:
§  Information och utbildning i mångfalds och diskrimineringsfrågor
§  Stöd till enskilda som upplever sig diskriminerade
§  Opinionsbildning och utåtriktade insatser

www.rattighetscentrum.se
http://www.facebook.com/RattighetscentrumVasterbotten

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Presskontakt

Katarina Arborelius

Katarina Arborelius

Presskontakt Hemvistledare, HR och Kommunikation HR och Kommunikation 070-462 49 88
Siavash Vatanijalal

Siavash Vatanijalal

Presskontakt Kommunikatör Sensus riksförbund 072-1457133
Kristina Kroona

Kristina Kroona

Presskontakt Kommunikatör | Riksförbundet och region Västra Sverige 072-146 73 37

Pernilla Zirn

Presskontakt Kommunikatör | region Stockholm-Gotland och region Norrland region Stockholm-Gotland och region Norrland 0728532597

Birgitta Sedin

Presskontakt Regionchef | region Norrland region Norrland 0706547289
Mattias Jonsson

Mattias Jonsson

Presskontakt Kommunikatör region Svealand och region Norrland 072-145 71 41

Susanna Thulin

Presskontakt Kommunikatör Region Skåne-Blekinge och region Östra Götaland 072-145 71 25
Fredrik Lundblad

Fredrik Lundblad

Presskontakt Kommunikatör | region Västra Sverige och region Östra Götaland 0721457143

Ett studieförbund med mycket engagemang

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.

Vår verksamhet utvecklas tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare.

Välkommen du också.

Sensus studieförbund
Klara södra kyrkogata 1
111 52 STOCKHOLM