Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sensus studieförbund kritiserar rapport om invandrarverksamhet

Rapporten utgörs av en studie av fem studieförbunds verksamhet med invandrardeltagare i utsatta bostadsområden. I en teoretisk del diskuterar författarna också olika begrepp, bland annat invandrare och integration. En del av kritiken från Sensus studieförbund gäller att författarna ifrågasätter att etniskt homogena grupper kan bidra till integrationen. Att hävda att de kan det, beskriver författarna som "retorik". – Det är en egendomlig inställning med tanke på den roll folkbildningen spelat genom hela 1900-talet, säger David Sundén, utvecklingschef på Sensus studieförbund, och fortsätter: – Vilka konsekvenser skulle denna syn på invandrarnas folkbildning ha fått om den tillämpats på arbetar-, kvinno- och nykterhetsrörelsernas verksamhet förra århundradet? David Sundén understryker att folkbildningen alltid fungerat integrerande och haft stor betydelse för uppbyggnaden av demokratin och det svenska välfärdssamhället. Människor har samlats kring och bearbetat gemensamma frågor och sedan tagit aktiv del i samhället. – Därför är det märkligt att det enligt rapporten inte är folkbildningens roll att verka på en strukturell nivå. Detta innebär i praktiken att invandrare inte ges samma möjligheter som andra att ta del av sina demokratiska rättigheter, konstaterar han. I avsnittet med intervjuer med deltagare i studiecirklar, ingår en cirkel i religionsdialog i Sensus regi med kristna och muslimska deltagare. – Det är ett exempel på hur människor vågar mötas på jämlika villkor efter att först ha blivit trygga i sin egen identitet, säger David Sundén. De jämlika villkoren är en central del i folkbildningen. David Sundén ger ett exempel: – Vi har ett samarbetsavtal med det islamiska studieförbundet Ibn Rushd. De kontaktade oss utifrån vår kompetens kring livsfrågor, mångfald och religionsdialog. Poängen är att vi gemensamt arbetar med folkbildning som ett led i integrationen. I en interpellationsdebatt nyligen beskrev statsrådet Lena Hallengren detta samarbete som ett ”ambitiöst och lovande projekt”. Rapporten ”Utsatt folkbildning – en studie av studieförbunds verksamhet med invandrardeltagare i utsatta bostadsområden” ingår i den stora översyn av hela den svenska folkbildningen som ska läggas fram i mars 2004. För mer information, kontakta David Sundén, 08-727 17 60, 070-555 43 46, david.sunden@sensus.se Sensus studieförbund erbjuder studiecirklar och kulturupplevelser med livsfrågor och mångfald i centrum. Verksamheten engagerar fler än 200 000 deltagare och 10 000 cirkelledare. Sensus studieförbund samarbetar med Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Svenska Scoutförbundet, KFUK-KFUM-rörelsen samt flera humanitära och sociala organisationer. Med vårt arbete vill vi bidra till att stärka och utveckla demokratin samt motverka det som kränker människans värdighet och mänskliga rättigheter. Sonja Gunnarsson informatör 08–727 17 55, 070–237 53 70 sonja.gunnarsson@sensus.se

Ämnen


Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Sensus har cirka 350 anställda, mer än 12 000 cirkelledare, ett 50-tal lokalkontor och består av sex regioner samt ett riksförbund.

Kontakter

Katarina Arborelius

Katarina Arborelius

Presskontakt Hemvistledare, HR och Kommunikation HR och Kommunikation 070-462 49 88
Siavash Vatanijalal

Siavash Vatanijalal

Presskontakt Digital strateg 0721457133

Pernilla Zirn

Presskontakt Kommunikatör 0728532597
Mattias Jonsson

Mattias Jonsson

Presskontakt Kommunikatör 072-145 71 41

Susanna Thulin

Presskontakt Kommunikatör 072-145 71 25
Fredrik Lundblad

Fredrik Lundblad

Presskontakt Kommunikatör 0721457143
Aiina Larsson

Aiina Larsson

Presskontakt Kommunikatör 0765112388
Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Kommunikatör, påverkan & opinion Kommunikation 0765113881

Ett studieförbund med mycket engagemang

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.

Vår verksamhet utvecklas tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare.

Välkommen du också.

Sensus studieförbund
Klara södra kyrkogata 1
111 52 STOCKHOLM