Gå direkt till innehåll
Lars Kry, VD Sigma IT Consulting, Thomas Goréus, VD Assistera, Dan Olofsson, ägare Danir. Foto: Linda Walldoff
Lars Kry, VD Sigma IT Consulting, Thomas Goréus, VD Assistera, Dan Olofsson, ägare Danir. Foto: Linda Walldoff

Nyhet -

Danir förvärvar Assistera med 750 Mkr i omsättning.

Danir utökar sin företagsgrupp med förvärvet av Assistera. Assistera har verkat på marknaden i över 20 år och tillhandahåller konsulttjänster inom IT och teknik.

Med förvärvet skapas en ny aktör på konsultmarknaden då Sigma Society (ett dotterbolag inom Danir) slås ihop med Assistera som båda erbjuder kvalificerade konsultmäklartjänster inom IT och R&D. Detta sammanslagna företag kommer att operera som eget dotterbolag under Danir.


Det nya bolaget blir den tredje största konsultmäklaren på marknaden och beräknas att under år 2017 omsätta över 1,1 miljarder kronor.

Bolaget kommer att ledas av Thomas Goréus (VD på Assistera) samt Jeanette Rumenius (VD på Sigma Society) och P-O Malm som är vVD och Försäljningschef på Assistera.

Dan Olofsson, ägare till Danir, säger i en kommentar:
"
Danirs dotterbolag Sigma är idag Sveriges största privatägda konsultföretag, och har haft en mycket stark utveckling sedan utköpet från börsen 2013. En 30 % årlig organisk tillväxt har medfört att Sigma nettoökat antalet anställda med 600 personer per år till idag över 3300 anställda.

Med förvärvet av Assistera stärks Danirs verksamhet ytterligare. Sammantaget erhålls ett mycket starkt utbud av IT- och teknikkonsulttjänster till nytta för våra kunder. Sigma beräknas i år omsätta 3,7 miljarder kronor. Assistera beräknas omsätta 0,75 miljarder kronor.”

Stärker erbjudandet till kunderna

Under de senaste 10 åren har konsultmarknaden genomgått en stor transformation där traditionella konsultföretag utmanats av bolag som erbjuder konsultmäklartjänster vilka vuxit starkt både globalt och på svenska marknaden.

Jeanette Rumenius, nuvarande VD för Sigma Society ser följande möjligheter:

”För att utveckla konsultmarknaden ytterligare ser vi en stor nytta i att kombinera Sigma Society som har sin tyngd inom IT och Assistera som har sin profil inom R&D. Vi breddar vårt erbjudande och stärker vår leveransförmåga.”

Strategisk matchning
Förvärvet passar väl in i Danirs tillväxtstrategi för IT- och teknikkonsulter. Både Sigma Society och Assistera drivs utifrån en entreprenöriell affärsstyrning med stort fokus på sälj. Tillsammans har de båda företagen en bred kundbas med en stark position inom flera branscher som t ex fordon, försvar, handel och telekom.

Bolaget kommer fungera som en oberoende specialistleverantör av kvalificerade tjänster inom IT och R&D.

Assisteras VD Thomas Goréusförklarar sin syn på möjligheterna med samgåendet:”Jag ser väldigt positivt på förvärvet och sammanslagningen och ser fram emot att få leda det nya bolaget. Vi kommer att fokusera på att bli den mest attraktiva uppdragsgivaren för de vassaste konsulterna genom vår förmåga och intresse av att utveckla och matcha våra konsulter till rätt uppdrag. Vi vill skapa värden för våra kunder och konsulter genom ett genuint engagemang i individen i kombination med stark passion för teknik.”

Lars Kry, VD för Sigma IT Consulting avslutar med:

”Sigma Society är idag en del inom Sigma IT Consultings ledningsstruktur och i samband med förvärvet övergår Sigma Society till ett fristående bolag. Som avlämnande VD ser jag stora möjligheter att renodla och utveckla konsultmäklartjänsten ytterligare i och med det nya bolaget och det blir ett bra komplement till Sigmas övriga erbjudande.”

Förvärvet förutsätter att konkurrensverket ger sitt godkännande. Besked härom förväntas inom kort.

För mer information, kontakta gärna

Thomas Goréus, VD Assistera

telefon: 0768 55 99 04

mail:thomas.goreus@assistera.com

Jeanette Rumenius, VD Sigma Society

telefon: 0702 89 96 27

mail:jeanette.rumenius@sigma.se

Lars Kry, VD Sigma IT Consulting

telefon: 0733 43 43 00

mail: lars.kry@sigma.se

Presskontakt
Beatrice Silow, kommunikations- och marknadschef Sigma IT Consulting
telefon: 0703 79 15 06
mail:beatrice.silow@sigma.se

Hanna Appelgren, marknadsassistent, Assistera
telefon: 0708 62 00 06
mail: hanna.appelgren@assistera.se

Danir är ett entreprenörsdrivet företag ägt av familjen Dan Olofsson. Danir bildades 1986, och vår roll är att äga och utveckla våra bolag samtidigt som vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi gör det genom entreprenörskap, långsiktighet och samhällsengagemang.

Ämnen

Kategorier

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i sexton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.