Gå direkt till innehåll
SharePoint i mobilen

Nyhet -

SharePoint i mobilen

Att surfa på mobila enheter är något som har ökat markant de senaste åren. De mobila enheternas kapacitet och möjligheter har blivit större. Mobila enheter består inte längre bara av mobiltelefoner då plattorna tagit över som surfdatorer. Samtidigt som möjligheterna att anpassa designen till mobila enheter blivit större så ställer det också en hel del krav på gränssnittet. Mobila enheter baseras idag på touchscreens vilket också innebär att precisionen inte är lika bra som på en skärm som styrs med mus. Mobila enheter är också i regel mindre vilket kan göra texten oläslig på en webbsida med en fast bredd. För det tredje är uppkopplingen fortfarande inte lika snabb på mobila enheter. Att begränsa webbsidans innehåll genom att plocka bort överflödiga bilder och kontroller för mobila vyer är en enkel lösning för att öka prestandan. Här är mobila vyer ett smidigt sätt för att lösa de grafiska kraven.

Mobila vyer i SharePoint

Mobila vyer i SharePoint är inget nytt. Även SharePoint 2010 supporterar mobila vyer, dock i en mycket begränsad form. Designen på vyerna är SharePoints standarddesign och anpassningsmöjligheterna väldigt låga. I SharePoint 2013 har man utökat möjligheterna med en teknik som kallas Device Channel. Med Device Channels är det att enkelt anpassa innehåll och design för mobila enheter. Det går även att skilja på olika mobila enheter såsom iPad, iPhone och Android.

Device Channels

Device Channels gör det möjligt att visa en SharePoint site på flera olika sätt genom att skilja på enheter baserat på vilket enhet man kommer till siten ifrån. Det går i sin tur att använda olika masterpages för olika enheter. Ett annat sätt att använda Device Channels är att använda sig av Device Panels. Med Device Panels går det att använda samma masterpage för samtliga enheter och istället välja att visa ut visst innehåll baserat på den aktuella enheten.

Fördelar med Device-Channels i SharePoint

- Öka prestandan
- Touch-optimera
- Anpassa innehåll
- Anpassa design
- Skilja på olika mobila enheter och modeller

Kundcase

Bool avslutade under april ett projekt som gick ut på att bygga om en SharePoint 2007 baserad site till en SharePoint 2013-lösning samt förberedde denna för att köras på Office 365. I projektet ingick en mobilanpassning med Device Channels. Mobilvyn bygger på en egen masterpage. Här utnyttjades samma design-filer som användes i den ursprungliga masterpagen. Mobildesignen applicerades i sin tur ovanpå denna. För att utnyttja hela bredden i mobilen placerades all navigering i en så kallad dropdown-meny. Genom att dessutom endast visa ut huvudkolumnen i mobilgränssnittet utnyttjas bredden ännu mer. Att utesluta de andra kolumnerna medförde också en prestandaförbättring. Resultatet blev en väldigt kostnadseffektiv mobilanpassad SharePoint site.

Ämnen

Kategorier

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i tretton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.