Gå direkt till innehåll
Bool i pro bono-samarbete med Läkare Utan Gränser

Pressmeddelande -

Bool i pro bono-samarbete med Läkare Utan Gränser

Bool har genom studentprojektkursen Demola, initierat av Mobile Heights, hjälpt en projektgrupp att ta fram en kommunikationsplattform baserad på SharePoint 2013.

Under våren och sommaren har en första pilot av Demola genomförts på Lunds Universitet. En av projektgrupperna har tagit fram ett koncept för en intern kommunikationsplattform till Innovationsprojektet inom Läkare Utan Gränser (MSF-Sweden).

Läkare Utan Gränser var i behov att en intern plattform där man kunde hitta och samla information om olika frågor. Organisationen får ofta ny personal som enkelt behöver kunna få rätt information i rätt ordning. Därför hjälpte projektgruppen att som första steg ta fram en proof-of-concept på en SharePoint 2013 portal med såkallad anpassad uppgiftslista. Detta med hjälp av Bool gruppens utveklingsmiljö och plattform.  

Bool har även under projektets gång bistått med miljöer för utveckling av SharePoint 2013 portalen, samt medverkat på ett antal workshops och gett gruppen löpande feedback under arbetets gång.


Demola
Demola är en projektkurs som sammanför akademin, företag och den offentliga sektorn genom studenters innovationer. Studenter från samtliga discipliner vid Lunds Universitet får möjligheten att testa sina färdigheter i praktiken genom en verklig innovationsprocess.
Man kan kort beskriva Demola som: Ett tvärvetenskapligt projekt där studenter löser ett verkligt problem i en säker och trygg universitets miljö, samtidigt som de får akademiska meriter.

Läkare Utan Gränser
Läkare Utan Gränser ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. Läkare Utan Gränser bedriver projekt i över 70 länder runt om i världen. Under ett år skickar de ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med cirka 25 000 lokalt anställda bedriver de verksamhet i fält.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Bool är ett konsultbolag i Lund som är helt specialiserat på design och konstruktion av webbportaler, främst baserade på Microsoft SharePoint. Sedan starten 2008 har vi utvecklat portaler med särskilt fokus på verksamhetsanpassning och användbarhet. Vi har genomfört en lång rad projekt där vi hjälpt våra kunder att förenkla informationshantering, samarbete och kommunikation.

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i tretton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.