Gå direkt till innehåll
Dan Olofsson, grundare av Sigma Group och Projekt Kaxås.
Dan Olofsson, grundare av Sigma Group och Projekt Kaxås.

Pressmeddelande -

Danir prövar att motverka avfolkningen i byar i Norrlands inland

Sigma Groups ägare Danir investerar genom Projekt Kaxås i unga familjer för att vända befolkningstrenden och långsiktigt skapa tillväxt och en levande landsbygd i Kaxås med omnejd.

Många byar i Jämtland avfolkas successivt. Det sker en smygande centralisering. Många undrar med rätta om det går att vända trenderna och få en levande landsbygd?

Vi kan möta denna centralisering med uppgivenhet. Vi kan också inspireras av det engagemang som enskilda bybor kan förmedla och sedan gemensamt tänka till. Kanske går det att med nya verktyg och nya idéer att vända trenden och skapa tillväxt? 

Detta vet vi först om vi prövar. Bybornas engagemang är den viktiga och bestående grunden för Projekt Kaxås som startas idag. Vi ska driva ett antal projekt som syftar till att vända befolkningstrenden i Kaxås med omnejd. Misslyckas vi har inget egentligen hänt. Lyckas vi skapas ny framtidstro för bygden.

I dagsläget vet vi inte vad som möjligt att uppnå, men vi är beredda att anstränga oss.

Eller som poeten Verner von Heidenstam diktade: Bättre lyss till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge.

Hur tänker vi då? Vi ser möjligheter utifrån följande två komponenter:

  • Det finns i Sverige många unga familjer som vill bryta de centralistiska trenderna och främja småskalighet. De värdesätter en god miljö och en levande landsbygd. De vill ge sina barn en trygg och fin uppväxt samtidigt som de vill utveckla sina egna yrkesroller. Men unga människor kan idag ha svårt att köpa sin bostad och här måste vi finna lösningar som fungerar.
  • Det finns samtidigt speciella förutsättningar i Kaxås med omnejd. En enastående vacker natur, mycket prisvärda och tillgängliga bostäder, en byskola som är exceptionellt bra, väl utbyggt bredband med fiber, ett aktivt föreningsliv, jakt, fiske och närhet till Åre samt rimligt pendlingsavstånd till arbete exempelvis i Östersund, som har en väl fungerande arbetsmarknad.

De unga familjerna och de speciella förutsättningarna vill Projekt Kaxås förena i skräddarsydda lösningar, så det resulterar i ett permanent boende.

Vi vill således investera i unga ansvarsfulla familjer som flyttar till Kaxås med omnejd för ett liv med bättre livskvalité.

I uppstarten har vi två projektmotorer Bert-Ola och Karin Bångman som är besjälade av att vända trenden. Vi har engagerade ambassadörer i de olika byarna. Vi har på kort tid fått fram ett tiotal olika bostadsobjekt som unga familjer omgående kan flytta in i efter att vi gemensamt skräddarsytt en lösning som fungerar för familjen. Vi har investerat i ett naturskönt markområde med magnifik utsikt där vi planerar att möjliggöra Ekobyn Ladriket och Ekobyn Sjöstranden för boende för unga familjer i miljövänliga hus. Vi har beskrivit vårt projekt i projektkaxas.se. Vi har också tillgång till uthållig finansiering genom entreprenören Dan Olofsson som har sina rötter i bygden.

Vi kommer att brett informera och i Sverige marknadsföra de fina möjligheter för permanent boende som finns i bygden. Detta i syfte att få till en dialog med unga familjer som vill utvärdera de fina möjligheter som Projekt Kaxås erbjuder.

Vi välkomnar nu kontakter med unga familjer.

Projekt Kaxås kommer också att driva andra frågor. Fler arbetstillfällen i Kaxås är en sådan. En annan är hur civilsamhället kan hjälpa till för att attrahera och behålla nya permanentboende i Kaxås. Vi kommer också att studera hur förenklade regelverk för offentlig verksamhet kan underlätta för skolor och äldreboenden i glesbygd. Vi kommer att värna den mycket välskötta och uppskattade byskolan i Kaxås.

Vi vill vända utvecklingen i Kaxås med omnejd, som vi definierar som upptagningsområdet för Kaxås Byskola. Kanske kan detta projekt ge erfarenheter som också andra byar kan dra nytta av. Vi påbörjar nu en intressant resa och vi ser fram mot ett positivt och konstruktivt samarbete med alla goda krafter som vill vända utvecklingen.

Dan Olofsson
Grundare Projekt Kaxås

Karin Bångman
Projektmotor Projekt Kaxås

Bert-Ola Bångman
Projektmotor Projekt Kaxås

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 4400 medarbetare i 14 länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i tretton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.