Gå direkt till innehåll
Digital transformation med Sigma Technology

Pressmeddelande -

Digital transformation med Sigma Technology

Under de senaste åren har Sigma Technology aktivt varit involverad i den digitala transformationen av organisationer och varit konsulter till ett stort antal företag som överväger det. Baserat på de vanligaste fallen har vi bildat oss en uppfattning om vad den verkliga digitala transformationen egentligen innebär. Även om termen ”digital transformation” har blivit ett slagord som omfattar alltför många betydelser och processer, har många företag kvar att utforska den fulla potentialen i digital transformation, som ett sätt att bygga en bro mellan idag och en bättre morgondag.

Vad driver digital transformation? Hur skapar man en färdplan och genomför dessa ändringar? Vilka domäner måste sättas samman för att möjliggöra transformationen och utmana status quo? För att svara på dessa och andra frågor som ständigt uppstår, pratade vi med Nermin Bisevic, VP för Sigma Technology Transformation. Sigma Technology Transformation är baserat i Malmö, och ingår i Sigma Technology Group. Företagets grundläggande vision är att hjälpa kunder få sina företag digitalt redo genom att tillhandahålla nyckelkompetenser inom mjukvaruutveckling, tjänstedesign och strategi.

Det finns tusentals definitioner av termen ”digital transformation”. Vanligtvis innebär det ett pappersfritt kontor, processautomatisering eller den så kallade digitala mognaden i ett företag. Hur definierar du digital transformation?

Ordet som saknas i termen ”digital transformation” är affärer. Vi tenderar att koppla ihop digital transformation med teknisk förändring och visualiserar den genom att referera till företag som Uber och Airbnb. Dessa företag föddes för att bli digitala. Hela deras affärsmodell är en digital upplevelse som möter kundernas krav. För oss innebär digital affärstransformation att bli digital i kärnan, genom att ta ett helhetsgrepp för att förändra hur din organisation tänker, organiserar, fungerar och beter sig.

Vilka typer av organisationer och branscher drar mest nytta av den digitala transformationen?

Enligt vår uppfattning kommer etablerade företag och den offentliga sektorn och gynnas mest genom att anamma en digital-first-strategi. Genom åren har vi lärt oss att detta tankesätt uppbackad av en kulturell förändring kommer, i en etablerad organisation, att öka kundvärdet och driva effektiviteten genom en dynamisk och föränderlig värld som vi är en del av.

I sin artikel “The Company Cultures That Help (or Hinder) Digital Transformation”, drar Jane McConnel slutsatsen att digital transformation har skapat en unik marknad full av betydande utmaningar och möjligheter [1], eftersom organisationer måste kämpa med smidiga konkurrenter som utnyttjar det låga inträdeshindret som tekniken ger [2].

Håller du med om det uttalandet? Enligt dina erfarenheter, vilka utmaningar och möjligheter följer oftast med denna omvandlingsprocess?

Detta uttalande är verkligen sant, kanske särskilt i detaljhandeln, fintech och servicesektorn för att nämna några. Om du däremot tillämpar uttalandet på tillverknings-, bil-, eller medicin och läkemedelssektorn, där distributionskedjor, äldre cykler och långa innovations- och utvecklingscykler spelar en enorm roll – då är uttalandet inte lika lätt att använda. Att erbjuda en konkurrenskraftig marknadsplats som sammanför tjänsteleverantörer och kunder har ofta ett lågt hinder genom teknik, men om du inte ger något verkligt värde för kunden blir tekniken bara ett sätt att nå målet. Det du egentligen behöver är digital affärstransformation, vilket hjälper företag att tänka om avseende hur deras företag fungerar. Som en modern byrå för digital transformation ser vi kundbeteende, affärsmodeller, den tekniska revolutionen och kulturella och samhälleliga förändringar som viktiga byggstenar för att utveckla en organisation.

Hur börjar vanligtvis företag sina resor mot digital transformation? Vilka mål strävar de efter?

Detta varierar naturligtvis beroende på företag, organisationens mognad och affärsmodell. Det föredragna sättet som vi på STT stöder är införandet enligt strategin ”börja smått och skala upp”. Allt är en hypotes om du inte kan bevisa det. Det mest effektiva och resultatbaserade tillvägagångssättet är att modellera ett par hypoteser och visa dem för dina kunder. Den ”gyllene” tiden med ett monolitiskt tillvägagångssätt, och företag skulle välja en produktleverantör som skulle lösa allt med en standardlösning är nästan bakom oss.

Kan du ge exempel på en “börja smått och skala upp”-strategi?

Strategin “tänk stort, börja smått och börja nu” handlar om att komma ur startgroparna och omvandla idéer till verklighet genom att ta en hypotes om ett specifikt problem och tillämpa ett MVP-baserat tillvägagångssätt. En minimalt brukbar produkt, eller MVP, är en version av en produkt med tillräckligt många funktioner för att kunna användas av tidiga kunder som kan ge feedback för vidare produktutveckling. Metoden att ”börja smått och skala upp” är ett bra sätt att validera hypotesen utan att gå in i en lång utvecklingsprocess. De flesta företag är väl medvetna om att innovation kan ökas genom att använda detta tillvägagångssätt, men interna processer och avsaknad av ett agilt mindset skapar en långsam takt och genererar defensivt spel. Det agila tänkesättet att komma ur startgroparna och testa något, är den verkliga utmaningen för etablerade spelare.

Vilka är de viktigaste områdena för digital transformation inom organisationen och vilka färdigheter behöver teamet för att lyckas?

Jag tror att grunden för frågan måste omformuleras till själv definitionen. Kärnan i digital affärstransformation handlar om att förändra hur en organisation tänker, organiseras, fungerar och beter sig. Det handlar om atts kapa en kulturell förändring och skapa ett tankesätt snarare än att dyka ner i processer och ompröva färdigheter, även om dessa element så småningom blir en del av själva förändringen. I det här fallet får organisationen och ett team som genomgått denna förvandlingsresa en bredd och mångfald av färdigheter inom de sammanhängande områdena teknik, dataanalys och affärshantering. Endast när dessa tre samexisterar, som en del av en större helhet, kan man nå språngbrädan till digital affärstransformation.

När vi förberedde denna intervju fick vi intrycket att digital transformation som ett tillväxtorienterat synsätt inte alltid finns på agendan när det gäller digitalisering, utan att det mer ses som ett defensivt spel. Vad tycker du?

Förändring måste komma inifrån, och ett kraftfullt kulturarv kan ofta vara tveeggat. Innovation och förändring är viktiga mål och företag med en stark företagskultur kämpar för att hålla jämna steg på grund av stela processer, ledarskap enligt tillvägagångssättet insidan-ut som inte riktigt klarar av de snabba förändringarna i världen utanför, investeringsutmaningen med kvartalsvisa förväntningar från aktieägarna och en allmän ineffektivitet som har ackumulerats över tid.

Ta till exempel bilindustrin. För tio år sedan fanns det inte många etablerade tillverkare av originaldelar, som Daimler, BMW eller FCA, som verkligen trodde att elfordon skulle komma att dominera kundernas efterfrågan och tippa över hela industrin bara några år senare. Klimatkrisen startade en rörelse där följda regler började samspela mer effektivt än tidigare och många av de etablerade spelarna var tvungna att omfördela sina resurser för att hålla jämna steg med Tesla (samma Tesla som var nära att gå i konkurs vid den tiden). Ett defensivt tankesätt tillsammans med att se världen från insidan och ut, fick dem att faktiskt överleva, vilket inte var vad något av dessa företag hade kunnat föreställa sig för bara ett kort decennium tidigare.


Kan du berätta om din mest anmärkningsvärda berättelse om digital transformation? Vad imponerade mest på dig, och vilka slutsatser kan du dra?

Jag är stolt över att vara omgiven av imponerande talanger på vårt nya Sigma-kontor. Många av människorna här har arbetat tillsammans tidigare, och vi tog alla tillfället i akt att bygga det företag vi önskade här på Sigma. En viktig historia är när nyckelaktörerna i teamet ombads att kavla upp ärmarna och hjälpa en specifik kund som lanserade ett helt nytt varumärke. Förfrågan gällde att hjälpa kunden sätta ihop en smidig produkt- och prismotor för en snabb och global go-to-marketstrategi. Inom några få veckor hade vi en MVP (minsta livskraftiga produkt) till hands som kunden kunde använda. Metoden “Börja smått och skala upp” utgjorde kärnan i projektet, vilket visade kraften i en adekvat hypotes och ett begåvat team som var lämpligt för ändamålet.


Vilka råd kan du ge till företag som just börjat sin digitala transformation? Vilka antimönster kan de förvarnas om?

Du bör försöka packa upp din affärsmodell genom att börja med baksidan av problemet och ställa två enkla men nödvändiga frågor. 1) Vem försöker du hjälpa? och 2) Vilket värde kommer detta ge dina kunder och dig som företag? När du är nöjd med svaren, be någon utanför ditt kärnteam att bekräfta hypotesen. Helst någon som är bekant med kunden eller det problem du försöker lösa. Det kan vara backoffice, eller någon inom ekonomi, leverans och så vidare. Nyckeln är att bekräfta din hypotes. När du har utfört dessa enkla uppgifter bör du investera en dag eller två i en modelleringsövning för att visualisera ditt företag. Ett sätt att göra detta är så här. Tänk dig att du förbereder middag till din familj. Istället för att gå till livsmedelsbutiken, öppna kylskåpet och titta vad du har till ditt förfogande. Sannolikheten är stor att du sparar både tid och pengar och du kommer dessutom kunna mätta din familj. Lärdomen är att du ska prova något och vara okej med det faktum att det som först verkar relevant, inte alltid är så innovativt. Du bör alltid sätta dina kunders behov i centrum och använda dem som din främsta källa för motivation och information.

Sluttankar

Digital transformation är ett djupgående åtagande som syftar till att göra en organisation digital i sin kärna. Å ena sidan omfattar processen många fler områden snarare än att bara implementera och utnyttja teknologier. Den ändrar hur organisationen tänker, organiserar, fungerar och beter sig. Men å andra sidan är digital affärstransformation en organisk process som svarar på förändringarna inom marknader, branscher och samhälle, och möjliggör att hålla sig flytande och driva verksamheten i en ny miljö och nya förhållanden.

Exempelvis har utbrottet av COVID-19 tvingat organisationer att anpassa sig till det nya ”normala”, se framåt, överväga betydande förändringar och snabbt börja implementera dem. WFH (arbete hemifrån), tillväxt i online-interaktioner mellan ett företag och en kund och en orolig framtid orsakade under 2021 uppkomsten av trender som:

  • utveckling och implementation av kontaktlösa lösningarna för att minska möten ansikte mot ansikte;
  • implementering av VR/AR-lösningar;
  • ökad efterfrågan på höghastighetsdatakommunikation med hög volym och nätverksuppgraderingar;
  • investeringar i dataanalys och lösningar för affärsanalys för att förutspå den osäkra framtiden och fatta datadrivna beslut;
  • byte till omnikanalinteraktion mellan företag och kunder.

Med andra ord ser vi en transformation som en pågående process, som starkt påverkas av många interna och externa, förutsägbara och oförutsägbara förhållanden. Företag som klarar av att reagera snabbare på dessa förändringar lyckas och lämnar konkurrenterna långt efter. Metoden ”börja smått och skala upp” tillåter dem att bekräfta eller motbevisa hypotesen utan att gå in i en tidskrävande utvecklingsprocess.


Vill du veta hur ditt företag kan dra nytta av den digitala transformationen och implementera de nya trenderna? Kontakta nermin.biscevic@sigmatechnology.se för konsultation.

Ämnen


Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 600 medarbetare i nio länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i sexton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.