Gå direkt till innehåll
David Österlindh, Mikael Damberg, Beatrice Silow och Lars Kry var alla nöjda med närings- och innovationsministerns besök på Sigma IT Consulting i Göteborg.
David Österlindh, Mikael Damberg, Beatrice Silow och Lars Kry var alla nöjda med närings- och innovationsministerns besök på Sigma IT Consulting i Göteborg.

Pressmeddelande -

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg testade e-hälsa på Sigma i Göteborg

När närings- och innovationsminister Mikael Damberg besökte Sigma IT Consulting i Göteborg den 8 maj fick han själv testa innovationer inom e-hälsa. Bland annat kontrollerades Mikael Dambergs hjärta med Coala Heart Monitor – en unik svensk innovation där patienten själv kan följa sitt hjärta och även överföra resultatet till sjukvården. En mätning som nyligen gjorts visar att remissgraden sänktes med 40 % för verksamheter som använde Coala Heart Monitor.

– Otroligt smidigt och smart, tyckte Mikael Damberg om Coala Heart Monitor.

Sigmas partner Imagine Care demonstrerade därefter sin digitalfysiska vårdplattform. Även här fick Mikael Damberg vara testpatient och väga sig. Vikten laddades upp så att vårdpersonal online, om det varit skarpt läge, hade kunnat bedöma om några åtgärder behövde vidtas. En innovation inom e-hälsa som vid tester på patienter med kroniska sjukdomar visat på möjligheten att minska besöken till primärvården med 35%, vilket skulle underlätta för såväl patienter som vårdpersonal.

Det blev också ett givande avslut på mötet när medarbetare på Sigma hade möjlighet att ställa frågor direkt till ministern.

På frågan om hur Sverige implementerar e-hälsa i hälso- och sjukvården svarade Mikael Damberg att det görs många konkreta åtgärder och förbättringar tack vare digitaliseringen men det tar längre tid än vad man vill, men att berörda parter som t ex regeringen och SKL samarbetar för att hitta gemensamma lösningar. Frågor om Artificiell Intelligence, AI, dök också upp och ministern menade att det är en självklarhet att satsa på artificiell intelligens men att Sverige inte har möjlighet att satsa brett utan vår styrka och potential är att bli bäst inom så kallad smal AI, dvs specialistanvändningen inom olika domäner. Ministern lyfte även att det inte behöver vara någon oro kring att jobben ska försvinna på grund av digitaliseringen. Det kommer att bli förändringar, utbildning kommer att behövas under hela arbetslivet och nya yrken tillkommer i takt med att tekniken utvecklas.

– Vi är mycket glada och stolta att närings- och innovationsministern valde att besöka just oss, säger Lars Kry, VD på Sigma IT Consulting. Vi drivs av visionen Expect a better tomorrow, därför är det extra roligt att Mikael Damberg ser positivt på framtiden när det gäller digitalisering och e-hälsa.

För mer information

Med vår specialistkunskap och innovationskraft stöttar Sigma IT Consulting idag olika typer av partners inom sjukvårdssektorn; både offentliga och privata vårdgivare, entreprenörsbolag för e-hälsolösningar och traditionella it- och systemleverantörer.

Mer om Coala Heart Monitor
www.ehealthbysigma.se/sv-SE/References/Subpages/Coala

Lars Kry
VD, Sigma IT Consulting
lars.kry@sigma.se
+46 733- 43 43 00

David Österlindh
Ansvarig för Internet of Things och e-hälsa, Sigma IT Consulting
david.osterlindh@sigma.se
+46 733 - 51 48 24

Beatrice Silow
Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting
beatrice.silow@sigma.se
+46 703 79 1506

Ämnen

Taggar


Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 3 800 medarbetare i 12 länder. 

Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.