Gå direkt till innehåll
Nu ser vi resultatet av Sigma och Danirs samarbete med Parasportförbundet och Special Olympics Sverige

Pressmeddelande -

Nu ser vi resultatet av Sigma och Danirs samarbete med Parasportförbundet och Special Olympics Sverige

Förra året startade Sigma och Danir Funkisfonden, ett initiativ för att få fler människor med intellektuell funktionsnedsättning att bli aktiva och komma i rörelse. Nu har de tagit det här engagemanget vidare och är nu huvudsponsor till Special Olympics Sverige. Ett samarbete som nu resulterar i att de är med och arrangerar Special Olympics School Days*.

Efter att Corona satte stopp för vårens aktiviteter är det nu dags att åter dra igång det lyckade arbetet med idrottsdagar i särskolan: Special Olympics School Days. Först ut var Södertälje i mitten på september, där aktiviteterna hölls i Täljehallen, GF-hallen och på Södertälje IP.

Sedan starten 2015 har tusentals särskoleelever årligen fått chansen att prova på olika typer av idrott och med Sigmas engagemang hoppas Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare på Special Olympics Sverige, att idrottsdagarna ska nå ännu fler. Dessa dagar introducerar elever till ett aktivt liv på ett roligt och enkelt sätt. Alla är med efter sina förutsättningar och de lokala föreningarna som deltar under dagen bidrar till att steget att bli fysiskt aktiv på fritiden minskar. Med Sigmas stöd kan Special Olympics Sverige nu fokusera ännu mer på arbetet med att följa upp hur många av deltagarna som fortsätter med idrott efter att ha varit med på Special Olympics Sveriges School Days.

Samarbetet med Parasportförbundet inleddes förra året med Funkisfonden där Sigma och moderbolaget Danir under ett års tid belyste och gav en röst till idrottare med intellektuella funktionsnedsättningar. Funkisfonden samlade och spred berättelser om alla som tränar och tävlar, trots att förutsättningarna och tillgängligheten till idrott inte alltid är den bästa. Under det året genererade Funkisfonden, förutom en större medvetenhet om betydelsen av motion och idrott för denna gruppen människor, närmare 200 000 kronor som gick oavkortat till Special Olympics Sverige. Samarbetet blev till ett huvudsponsorskap och som nu alltså resulterar i arrangerandet och utvecklingen av Special Olympics Sveriges School Days.

– Vi har på nära håll sett vilken betydelse idrotten och gemenskapen, har för människor med intellektuella funktionsnedsättningar. Idrottsdagarna för särskolan är en mycket bra väg in i idrotts- och föreningsvärlden och visar att alla kan vara med utan krav på tävling och prestation, säger Johan Glennmo, VD på Danir.

– Corona skapade såklart en del problem men vi kände att det här är alldeles för viktigt för att inte gå vidare med vårt samarbete med Special Olympics Sverige, berättar Johan Glennmo, VD på Danir.

– Det har varit ett minst sagt speciellt år men nu kan vi äntligen dra igång våra School Days, på ett säkert och corona-anpassat sätt, säger Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare på Special Olympics Sverige.

– Vi jobbar med knappa resurser men med Sigma och Danirs stöd kan vi nu, inte bara arrangera bra idrottsdagar, utan även följa upp dem och på så sätt öka antalet som fortsätter med idrott, säger Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare på Special Olympics Sverige.


För mer information kontakta

Johan Glennmo, VD Danir AB, ägare till Sigma Group
Telefon: 0703-79 52 54, E-post: johan.glennmo@danir.com

Kristin Frilund, verksamhetsutvecklare Special Olympics Sverige
Telefon: 072-531 27 86, E-post: kristin.frilund@parasport.se

*Special Olympics School Days är en idrottsdag anpassad för särskolan där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter. Dagen är ett samarrangemang mellan lokala idrottsföreningar, särskolor och Svenska Parasportförbundets lokaldistrikt. Vilka idrotter som går att prova på beror på vilka lokala föreningar som finns på orten och som är med under dagen.

Aktiviteterna under dagen leds av gymnasieelever och konceptet innehåller invigning, prova på-stationer och medaljutdelning. Special Olympics Sverige arrangerar årligen ett 30-tal School Days och sedan lanseringen 2015 har tusentals elever i särskolan fått chansen att prova på idrott i alla möjliga former.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Sigma Group består av ledande konsultföretag med målsättningen att göra sina kunder mer konkurrenskraftiga. För att nå dit och hålla det löftet kombinerar vi vårt tekniska kunnande, vår spetskompetens och vår passion för att hela tiden utveckla nya och bättre lösningar. Vi är 5000 medarbetare i tretton länder. 

Sigma ägs av Danir som i sin tur ägs av familjen Dan Olofsson.

Kontakter

Johan Glennmo

Johan Glennmo

Ordförande | Danir AB, ägare Sigma Group Danir AB +46 703-79 52 54

Relaterat innehåll

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i sexton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.