Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sigma och Platina blir landstingets lösning för dokumenthantering

EBI-systems står för produkten och Sigma för leveransen när Örebro läns landsting investerar i dokumenthanteringssystemet Platina. - Kraven på information och kommunikation ökar som en följd av Medborgarmodellens införande och genom landstingets förändringsarbete. Systemet ska på sikt kunna lösa många av de problem som ökande dokumentmängder och ett ökat informationsbehov innebär berättar Tarja Räihä, Projektledare på Örebro läns landsting. Systemet Platina ska på sikt stödja daglig dokumenthantering, ärende- och diariehantering, nämndadministration, avvikelsehantering, projekthantering samt ledningssystem för kvalitet, miljö, katastrof, beredskap och säkerhet. Dokumenthanteringssystemet ska bl.a. underlätta samlad avvikelsehantering och diarieföring, krav som ställs på ett landsting. Under 2006 ska ett gemensamt elektroniskt diarium införas för att förenkla hanteringen av diarieärenden och göra dem mer lättåtkomliga. Dessutom ska landstingets beslut finnas lättåtkomliga i elektronisk form genom det nya dokumenthanteringssystemet. Örebro läns landsting samarbetar med Sigma Meteorit i Örebro som är återförsäljare av Platina och partnerföretag till EBI Systems. Införandet av ett dokumenthanteringssystem ingår bland de IT-strategiska uppdragen, som syftar till att utveckla och samordna landstingets IT-verksamhet. För ytterligare information, kontakta: Tarja Räihä, Projektledare Örebro Läns Landsting, 019-602 61 91 Arne Jansson, Affärsområdesansvarig Sigma Meteorit AB, 019-32 42 03

Ämnen

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i sexton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.