Gå direkt till innehåll
Sigma skapar 1000 nya jobb för IT-talanger

Pressmeddelande -

Sigma skapar 1000 nya jobb för IT-talanger

Idag går startskottet för Sigmas satsning #1000jobb. Bakgrunden är den allt mer akuta bristen på ingenjörer med rätt utbildning i Sverige, en brist som hotar hela det svenska IT-undret. Målet är att skapa 1000 nya jobbtillfällen för IT-talanger.

1000 nya IT-talanger under tre år är vad Sigma har satt som mål för att klara sin egen tillväxt. Samtidigt är bristen på ingenjörer med rätt utbildning redan idag så stor att det är en rejäl utmaning med kompetensförsörjningen, såväl för Sigma själva som för deras kunder.

- Bristen på ingenjörer är i princip akut redan nu och det blir bara värre. Ska vi ha en chans att hitta rätt personer för att möta vår egen tillväxt måste vi utmana oss själva och arbetsmarknaden i stort. Och faktum är att frågan måste tas på större allvar av alla med intresse i svensk IT, säger Lars Kry, VD på Sigma IT Consulting.

Runt 2020 beräknas Sverige sakna runt 60 000 ingenjörer. Det är en siffra som visar att det behövs akuta åtgärder och att utmaningen knappast är isolerad till Sigma. Hela det svenska så kallade IT-undret står på spel, såväl mindre start-ups som större och etablerade verksamheter.

För att nå en lösning måste såväl företag som politiker arbeta mer aktivt för att höja status på yrkesroller inom IT och att förbättra utbildningen. Inte minst gäller det att ta tillvara på mångfalden inom samhället.

- Vi har en outnyttjad resurs i att utrikesfödda IT-talanger inte kommer in snabbare i det svenska arbetslivet. I kombination med att så pass få kvinnor lockas till yrket har vi en stor potential att förbättra oss på de här områdena. Vi måste alla jobba aktivt för att förändra detta och det brådskar, fortsätter Lars Kry.

Sigma IT Consulting består av 900 specialister inom strategi, teknik och kommunikation. Genom digital transformation effektiviserar vi verksamheten hos många av Sveriges största företag, organisationer och kommuner. Vi finns i sju länder och på 20 orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Sigma är redan aktivt i många satsningar för att få fler att börja arbeta som ingenjörer, men hoppas genom denna kampanj kunna locka till sig tillräckligt med arbetskraft under de kommande åren. Det handlar dock även om Sverige som IT-nation i stort.

- Sverige anses ofta vara ett av världens bästa länder att leva i enligt internationella undersökningar. Ändå har vi förhållandevis svårt att locka folk från utlandet hit. Vi har stort behov av nytillförsel av utbildad arbetskraft för att kunna behålla vår frontposition inom IT-området och vi måste se till att göra Sverige mer attraktivt, avslutar Lars Kry. 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Om Sigma IT Consulting

Sigma IT Consulting består av 900 specialister inom strategi, teknik och kommunikation. Genom digital transformation effektiviserar vi verksamheten hos många av Sveriges största företag, organisationer och kommuner. Vi finns i sju länder och på 20 orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg.

Vi är en del av Sigma-koncernen, som är Sveriges största privatägda teknikkonsultföretag med 2900 medarbetare i elva länder. Sigma ägs av entreprenören och filantropen Dan Olofsson och har ett stort och aktivt CSR-engagemang i Star for Life och andra viktiga samhällsinitiativ.

Relaterade nyheter