Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sigma tecknar treårsavtal med Fortumkoncernen

Helhetsansvar för samtliga IT-funktioner i nybildat energibolag

Sigma har tecknat ett avtal med det nybildade bolaget Fortum Värme Alpha AB där Fortum Värmes verksamhet utanför Stockholm placerats. Avtalet innebär att Sigma tar det totala ansvaret för samtliga IT-funktioner. Avtalet är tecknat på 3 år till ett värde av drygt 50 mkr.

Uppdraget är ett funktionsåtagande som innebär att Sigma tar ansvaret för att etablera och utveckla och implementera all IT-funktionalitet och infrastruktur. I Sigmas åtagande ligger också ansvaret för att förvalta IT-stöd för ekonomi- och affärssystem, underhållssystem, dokumenthantering, intranät/internet, infrastruktur och datakommunikation. Hela avtalsperioden löper på tre år med optioner att förlänga fler år.

”Sigmas leveransmodell och möjlighet att ta ansvar för hela funktioner passar oss perfekt då vi istället kan fokusera på vår kärnverksamhet. Sigmas kunskap om vår verksamhets behov i kombination med deras globala och lokala närvaro gör det möjligt att leverera denna typ av funktionsåtagande på allra mest effektiva sätt.” berättar Anders Egelrud, VD på Fortum Värme.

”Detta avtal ligger helt i linje med Sigmas strategi och satsning på leveransmodellen Managed Services. Managed Services innebär att vi på Sigma tar helhetsansvaret för funktioner eller processer. Detta avtal innebär ett totalansvar avseende hela kedjan från utveckling, implementation till förvaltning och hela bredden från PC-stöd till total drift av alla system. Att Fortum ger oss detta förtroende känns verkligen jätteroligt och vi ser nu fram emot samarbetet” säger Michael Krantz, Försäljningsdirektör Sigma.

Utvecklingen påbörjas omedelbart för successiv leverans och driftssättning. Allt ska vara på plats till sommaren 2011.

För ytterligare information, kontakta:

Michael Krantz, Försäljningsdirektör Sigma
E-post:
michael.krantz@sigma.se
Telefon: 0703-790561

Jens Bjöörn, Kommunikationschef Fortum Värme samägt med Stockholms Stad
E-post: jens.bjoorn@fortum.com
Telefon: 0702-984125

Sigma är en ledande leverantör av tjänster inom IT, Management och Informationslogistik. Med nordiska kunder som bas levererar vi på en internationell marknad och fokuserar på funktionella åtaganden. Sigma är noterat på Stockholmsbörsen och har cirka 1300 medarbetare i nio länder. www.sigma.se

Ämnen

Expect a better tomorrow

Sigma är ett ledande konsultföretag som arbetar för att öka sina kunders konkurrenskraft. För att nå dit kombinerar vi vårt tekniska know-how med ett brinnande intresse för att ständigt utveckla bättre lösningar. Vi är 5 000 medarbetare i sexton länder. Sigma ägs av Danir AB, som är familjen Dan Olofssons holdingbolag.

Vi möter marknaden genom:
SIGMA CIVIL – TEKNISK RÅDGIVNING INOM SAMHÄLLSBYGGNAD
Sigma Civil är ett företag som erbjuder tekniska konsulttjänster på den svenska marknaden, med huvudfokus på infrastruktur och byggprojektering. Genom smartare organisatorisk dynamik, högre flexibilitet och framåtriktade idéer hjälper vi våra uppdragsgivare förverkliga sina projekt med större effektivitet.

SIGMA CONNECTIVITY – VI FÖRVERKLIGAR INTERNET OF THINGS
Sigma Connectivity är ett design- och utvecklingshus i världsklass som har förmågan att göra verklighet av idéer. Vi erbjuder spetskompetens för att konstruera och utveckla produkters förmåga att kommunicera. Tekniken kan utnyttjas för att utveckla funktionalitet, tjänster och affärsmodeller i allt från traditionella industriprodukter till hushållselektronik och kommunikationsutrustning. Vi är en pådrivare inom Internet of Things.

SIGMA INDUSTRY – KVALIFICERADE INGENJÖRSTJÄNSTER FÖR INDUSTRIN
Sigma Industry erbjuder svensk industri kvalificerade konsulttjänster inom områden som produktutveckling, ergonomi och design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Erbjudandet utgår från de klassiska ingenjörsdisciplinerna inom mekanik samt el/automation och spetskompetens inom specifika nischområden adderas efter teknikens trender. Sigma Industry består av Sigma Industry South, Sigma Industry West och Sigma Industry East North.

SIGMA SOFTWARE – FÖRSTKLASSIGA IT-TJÄNSTER FÖR OFFSHOREKUNDER
Sigma Software är en outsourcing- och offshoreleverantör av förstklassiga IT-tjänster för globala koncerner, mjukvaruföretag och nystartade IT-bolag i Europa och USA. Våra tjänster omfattar utveckling av programvara och tillhörande support, skräddarsydd mjukvaruutveckling inklusive mobil utveckling samt IT-konsulting, där vi har ett synnerligen omfattande kunnande. Kunderna finns inom fordons-, flyg- och rese-, telekom- och spelbranscherna samt inom reklam och media.

SIGMA TECHNOLOGY – VI GÖR TEKNOLOGI ANVÄNDBART
Sigma Technology är en ledande global leverantör av innovativa lösningar inom information och teknologi, med fokus på produktinformation, inbyggda system, mjukvarudesign och offshoreutveckling. Vi har expertis och ett passionerat intresse för teknik och information och är stolta över att kunna leverera med hög kvalitet och ständigt bli bättre. Vi lever efter devisen ”Local Drive & Global Strength” och har kontor över hela världen för att vara nära våra kunder.