Gå direkt till innehåll

Blogginlägg -

Utmana oss gärna

Utmana oss gärna

Sigtuna stadsängar kallar sig Sveriges mest hållbara stadsdel. Men lever vi upp till namnet?

Ja faktiskt. I Sigtuna stadsängar bygger vi inte bara en ny stadsdel.
Vi skapar en miljö där åsikter och idéer tas tillvara, vi skapar en plats där invånarnas tankar är viktiga, vi skapar en stadsdel där bostadsutvecklare via inbyggda incitament i form av markrabatter bygger enligt nivåer som ligger långt över standard och det regelverk som idag gäller och vi hittar lösningar som medför minsta möjliga klimatpåverkan.

Just nu hävdar vi att vi är Sveriges mest hållbara stadsdel men vi ser gärna att andra konkurrerar om den titeln och går om oss. Vi vill med Sigtuna stadsängar bidra till att hitta nya sätt att förverkliga stadsdelar på. Sätt där vi lyssnar, förädlar idéer och jobbar utefter de metoder som garanterar att vi testamenterar och efterlämnar platser som är hållbara både socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Kan vi vara en kugge i hjulet som bidrar till att fler tänker och agerar på ett sätt som inkluderar och går i framkant vad gäller unika och nya idéer som främjar ett hållbart byggande är vi glada.
Så utmana oss gärna.

Invånarna är arkitekterna

Via en gedigen invånardialog och en visionsstyrd stadsplaneringsprocess är Sigtuna stadsängar ett resultat av det Sigtunas invånare vill ha i form av bostäder, stadsmiljö, natur och service.
I rådslaget som efterföljde visionsprocessen röstade 58 procent ja till Sigtuna stadsängars förverkligande.

Unika hållbarhetsnivåer driver fram innovativa lösningar

Att invånarna varit med via en visionsbaserad stadsplaneringsprocess har lett till att Sigtuna stadsängar har utvecklat unika hållbarhetspremier. Vi kan därmed stoltsera med ett system som dels innebär väldigt hög svansföring vad gäller hållbara byggnader med markrabatter som incitament för utvecklarna i området samt fokus på social hållbarhet där en viss procent avsätts till en aktiv social insats lokalt och globalt. I Sigtuna stadsängars fall innebär detta att alla utvecklare sätter av en summa till Make a kid smile och/eller Sigtuna kvinnojour.

Ett exempel på detta är att de nu avsätts en halv miljon kronor från Sigtuna stadsängars hållbarhetsprieme till dessa två organisationer. Detta är den första av flera utbetalningar då premierna betalas ut eftersom.

Energin produceras på plats

Istället för att som i de flesta nya stadsdelar som projekteras och utvecklas koppla upp sig på det befintliga värmesystemet som redan ligger i form av rör i marken väljer vi i Sigtuna stadsdelar att i dialog med E.ON skapa en miljöanpassad närvärmelösning med 1000 kvm solfångare. Dessa beräknas tillgodose hela behovet av uppvärmning och varmvatten till flerbostads- och småhusen under sommarhalvåret. Dessutom sparas överskottsenergin som sedan kan nyttjas under vinterhalvåret.

– Att skapa en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan var viktigt för oss då 900 nya bostäder kommer att byggas i Sigtuna stadsängar. Att den köpta energin dessutom blir något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa känns som en trevlig bonus, säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB bildades 2015 och ägs av Bonava (fd NCC Boende) och SigtunaHem. Bonava är en av Nordeuropas ledande bostadsutvecklare. SigtunaHem är Sigtunas kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar över 4 600 bostäder.

Sigtuna stadsängar Exploaterings AB leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna.

Sigtuna stadsängar blir en miljösmart, levande, trygg, praktisk och intressant plats att leva på. En stadsdel med alla upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Totalt uppförs cirka 900 bostäder.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, demokratisk och ekologisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Detaljplanen antogs av Sigtuna kommunfullmäktige 2016, första inflyttning våren 2019 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar.

Äpplet som blivit en symbol för Sigtuna stadsängar och även finns i bolagets logotyp, är hämtat från ett mycket gammalt äppelträd som växer i området. Äppelträdet med sina 408 cm i omkrets runt stammen och vars frukt representerar en tidigare helt okänd äppelsort, är troligen Sveriges största äppelträd och helt unikt i sitt slag.

Sigtuna stadsängar
BOX 486
751 06 Uppsala
Sverige