Pressmeddelande -

Bättre information om livsmedel med ny europeisk standard

En ny standard för livsmedelsdata gör det enklare att beskriva olika livsmedels egenskaper och sammansättning. Livsmedelsdata används bland annat för märkning, produktutveckling, forskning och konsumentinformation. Sverige driver det europeiska standardiseringsarbetet genom SIS, Swedish Standards Institute.

Snart finns en ny europeisk standard som gör det enklare att utbyta information mellan olika databaser. Standarden anger krav för hur och vilka livsmedelsdata som ska presenteras vad gäller bland annat ingredienser och näringsvärde. Även terminologi finns med i standarden vilket gör att tillverkare och producenter kommer att kunna beskriva livsmedel på samma sätt i hela Europa.

– Med hjälp av gemensamma riktlinjer kan information om livsmedel dokumenteras på ett enhetligt sätt. Det kommer att underlätta arbetet för olika aktörer inom livsmedelsområdet och förbättra kvalitén på den information som används för till exempel matvaneundersökningar och märkning, säger Wulf Becker, Livsmedelsverket, som är ordförande både för det europeiska projektet och för SIS projekt.

Standarden blir ett stöd för bland andra livsmedelsproducenter och distributörer, ansvariga för måltider inom skola och äldreomsorg, myndigheter och forskare, analyslaboratorier, samt konsumenter och olika intresseföreningar. Standarden beräknas bli helt klar år 2012 men redan nu finns ett första förslag. Dokumentet är ute på remiss och går att köpa hos SIS.

Deltagare i det svenska SIS-projektet är DLF Service AB, GS1 Sweden AB, Göteborgs Universitet Sahlgrenska Akademin, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsverket, Svensk Dagligvaruhandel och Sveriges Konsumenter.

För ytterligare information:
Sofia Palmberg, projektledare SIS, 08-555 523 57, sofia.palmberg@sis.se 
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se
Wulf Becker, chefsnutritionist Livsmedelsverket, 018-17 57 31, wulf.becker@slv.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • sis swedish standards institute
  • sis
  • wulf becker
  • sofia palmberg
  • livsmedelsverket
  • livsmedel
  • livsmedelsdata
  • europastandard
  • europeisk standard

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll