Pressmeddelande -

Fem nominerade till utmärkelsen ”Hållbart evenemang i Almedalen 2011”

Den 8 juli delar SIS, Swedish Standards Institute ut ett pris till ett hållbart evenemang i Almedalen. Priset delas ut till en arrangör som visar ett genomtänkt koncept som tar ansvar både för påverkan på miljön och sociala och ekonomiska aspekter.

När OS-facklan tänds i London år 2012 ska det finnas en global standard för hållbarhet vid evenemang. Standarden ska kunna användas brett, för allt från enorma OS-arrangemang till företagsseminarier eller lokala midsommarfester. Den 8 juli delar SIS ut ett pris till ett evenemang i Almedalen som är genomtänkt och inspirerande för andra arrangörer.

 De fem nominerade är:

 • Biogasorganisationerna*
 • Dyrare mat nu!
 • Fairtrade Sverige och SKTF
 • Gröna Bilister
 • Tricorona

Tid för prisutdelning: 8 juli, kl. 11:00-11:30
Plats: Pay-Ex-huset, Donners plats, Hästgatan 1

Tävlingen arrangeras av SIS tillsammans med de företag och organisationer som deltar i standardiseringsarbetet i kommittén Hållbarhet vid evenemang - SIS/TK 537. Prisutdelning ingår i seminariet "Hur blir Sverige en ledande event- och mötesnation?" som arrangeras av Business Region Skåne.

Fakta om standarden för hållbarhet vid evenemang
Standarden tar upp ett 20-tal områden som är särskilt viktiga för att arbeta strukturerat med hållbara evenemang. Exempel på områden är avfallsfrågor, transporter, arbetsvillkor, säkerhet och tillgänglighet. Standardförslaget är nu ute på remiss och den svenska remissrundan ska vara avslutad i augusti. Remissen med nummer 9030 kan beställas av SIS på sis.se/remisser

Läs mer om tävlingen och SIS seminarier på sis.se/almedalen och följ vad som händer på facebook.com/svenskstandard , twitter.com/svenskstandard och linkedin.com/company/sis-swedish-standards-institute

Följ prisutdelningen på http://bambuser.com/channel/Oresundshuset/broadcast/1795871

* Energigas Sverige, Biogas Öst, Västra Götalandsregionen/Biogas Väst och Biogas Syd/Region Kalmar.

För ytterligare information:
Bengt Rydstedt, projektledare SIS, 08-555 520 28, 0707-42 06 02, bengt.rydstedt@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se
Olle Axenborg, informationschef SIS, 08-555 520 19, 073 383 70 70, olle.axenborg@sis.se

 

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • hållbart evenemang i almedalen 2011
 • hållbara evenemang
 • hållbarhet
 • bengt rydstedt
 • sis
 • sis swedish standards institute

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2010 MSEK 224 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll