Pressmeddelande -

Nya kvalitetskrav på kommuner ger företag bättre service

Företag ska snabbt och enkelt kunna få hjälp av kommuner. Servicen från kommunernas företagslotsar ska bli bättre med hjälp av nya gemensamma lösningar. De gemensamma lösningarna finns nu samlade i en frivillig kravspecifikation från SIS, Swedish Standards Institute.

Den nya kravspecifikationen ger kommunerna vägledning. Det handlar till exempel om miniminivåer för företagslotsarnas kunskaper. Tanken är att specifikationen ska hjälpa kommuner att ge effektiv och enhetlig service till företagen.

– Företag arbetar inte efter kommungränser. Därför ska man som företagare på sikt kunna vänta sig en lägsta kvalitets- och servicenivå vilken kommun man än verkar i, säger Malin Albertsson som arbetar på utvecklingskontoret i Hultsfreds kommun och har varit ordförande i arbetet.

Den nya kravspecifikationen för företagslotsar är det första steget i en utvecklingskedja. Nästa år ska en svensk standard publiceras och ett underlag för certifiering tas fram. Så småningom ska kommuner, och enskilda tjänstemän, kunna bli certifierade företagslotsar.

Innehållet handlar inte bara om en miniminivå när det gäller kunskaper, det handlar också om bemötande och attityder.  

– En företagare ska kunna ringa till vilken förvaltning som helst och få enhetlig och professionell hjälp, eftersom dessa förvaltningar också ska ses som en del i kommunens företagslots, säger Malin Albertsson.

Kraven som gäller bland annat ledningsfrågor, processer och kompetenskrav går att anpassa till olika kommuner. Grundtanken är att ge bättre service och att minska den administrativa tiden för företagen, inte att detaljreglera hur varje kommun ska arbeta, enligt Henning Törner som är projektledare på SIS.

 – Den offentliga sektorn har ett uppdrag att underlätta för företagen. SIS kravspecifikation ger kommunerna vägledning att göra detta, säger Henning Törner.

Tre småländska kommuner, Hultsfred, Högsby och Vimmerby tog initiativ till den nya kravspecifikationen.  Innehållet har utvecklats med hjälp av synpunkter från både kommuner och näringsliv. Nya deltagare är välkomna att vara med i arbetet med att ta fram en kommande standard hos SIS.

För ytterligare information:
Henning Törner, projektledare SIS, 08-555 521 64, henning.torner@sis.se
Malin Albertsson, Hultsfreds kommun, 0495-24 08 33, malin.albertsson@hultsfred.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • sis
  • sis swedish standards institute
  • standard
  • henning törner
  • företagslots
  • kommunal service

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll