Pressmeddelande -

Standard ger säkrare skönhetsoperationer

Marknaden för estetisk kirurgi, också kallat skönhetsoperationer, har ökat dramatiskt under de senaste åren. Tillgången till resor, Internet och olika finansieringstjänster har lett till att en ökad medicinsk turism inriktad på estetisk kirurgi blivit en realitet. SIS, Swedish Standards Institute är med och arbetar fram en europeisk standard för säkrare estetiska operationer.

Nu startar arbetet med att ta fram en Europastandard för estetisk kirurgi. Idag saknas gemensamma riktlinjer för säkerhet och konsumenterna är inte alltid informerade om riskerna.

– Standarden ska hjälpa konsumenterna att göra väl underbyggda val och kommer att bidra till att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds runt om i Europa, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS.

De europeiska länderna är överens om att utvecklingen går fort och att behovet av standarder är stort.

– Det verkar som myndigheterna inte hängt med den snabba utvecklingen som varit. Den privata estetiska kirurgin är oreglerad och branschen är enig om att det behövs gemensamma riktlinjer, säger Tuula Cammersand.

SIS startar ett nationellt projekt för att delta aktivt i det europeiska arbetet och ge svenska intressenter möjlighet att påverka innehållet i den kommande standarden. Målgrupper för arbetet är bland andra branschföreningar, läkare, myndigheter och patientföreningar.

På senare år har det utarbetats allt fler standarder för tjänster, framför allt med inriktning mot sjukvård och samhällstjänster. Standarder för tjänster inom estetisk kirurgi är ett tydligt exempel på hur standarder kan användas som ett alternativt verktyg för en utförlig europeisk lagstiftning.

För ytterligare information:
Tuula Cammersand, projektledare SIS, 08-555 520 59, tuula.cammersand@sis.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • sis
  • sis swedish standards institute
  • standard
  • säkerhetskrav
  • europastandard
  • tuula cammersand
  • skönhetsoperation
  • estetisk kirurgi

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).

Relaterat innehåll