Gå direkt till innehåll

Nyhetsarkiv

Hållbar mobilitet för en hållbar framtid

Projektet SITE Mobility syfte är att utveckla hållbara mobilitetslösningar med effektmålet minskade klimatutsläpp. Detta bidrar till ett hållbart näringsliv och en mer hållbar SITE-region i takt med gjorda och kommande miljardinvesteringar och påföljande ökade besöksströmmar och transporter. Projektet är ett resultat av en förstudie inom mobilitet.

SITE Mobility är SITE Destinations fjärde interreg-projekt som täcks av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektperioden sträcker sig till februari 2026 med ambitionen att implementera hållbara mobilitetslösningar som fortlever även efter projektperioden.
Finansieringsområdet är ”En smartare gränsregion”
Projektet finansieras av Interreg Sverige- Norge, Region Dalarna, Innlandet Fylkeskommune och Högskolan Dalarna.

SITE Destination