Nyhet -

Sizes inviger ny produktionslina för en effektivare produktion av flerbostadshus

Som konsekvens av den globala pandemin fick Sizes, industriell tillverkare av flerbostadshus, tillfälligt stänga ned sin produktionsanläggning under 2020. Detta gav bolaget en chans att arbeta målfokuserat med att genomlysa samtliga processer samt bygga om sin produktionslina. Idag den 15 februari startar Sizes äntligen igång sin produktion med ett första fokus att leverera hållbara flerbostadshus till sitt senaste projekt i Nykvarn.

Sedan Sizes avslutade sin rekonstruktion vid årsskiftet för produktionsanläggningen, Sizes Prefab, så påbörjade bolaget sin resa att börja skala upp verksamheten igen. Cirka 65 personer har anställts och omfattande investeringar har gjorts i produktionen för att möta marknadens efterfrågan på hållbara flerbostadshus med effektivt byggande. En produktionsanläggning som tillsammans med sin personal idag äntligen får påbörja sin skarpa produktion ut mot kund igen.

- Med den nya linan åstadkommer vi ett bättre taktat flöde. Något som ger oss både effektivare produktion och högre kvalitet. Kapaciteten i den ombyggda linan är dubbelt så hög mot tidigare upplägg, vilket ger oss muskler att möta den allt högre efterfrågan som vi ser på vår produkt, säger Stefan Wertheimer, VD för Sizes Prefab

Projektet som står på tur, Nykvarn, består av närmare 200 lägenheter och uppförs strax söder om Stockholm. Nykvarn blir första projektet som förs genom Sizes nya produktionslina.  


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marknad
Oscar Wenning
Telefon: 073-028 77 07
oscar.wenning@sizes.se

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • evenemang

Relaterat innehåll