Pressmeddelande -

Sizes upphandlar utefter årsvolymer

Sizes, totalentreprenör och industriell tillverkare av flerbostadshus, har börjat upphandla direktmaterial på prognos och årsvolym. Ramavtal inom de större produktkategorierna skall slutas med utvalda leverantörer för att boka upp material till kommande års produktion.

Ramavtalen skall tecknas med utvalda leverantörer av produkter såsom trävaror till stomme och bjälklag, fönster, dörrar, kök och badrum. Avtalen skall vara projektöverskridande och underlätta planering av de olika produktkategorierna. Avsikten med att arbeta på detta sätt är att ge såväl köpare som leverantörer bättre framförhållning och förutsägbarhet samtidigt som man får större utrymme för arbete kring utveckling av processer, materialoptimering och minskat spill, samt produktivitetsförbättringar.

-Volymerna är den faktor som kraftigast påverkar de positiva effekterna från industriella processer när det gäller just inköp och upphandling. Idag har vi tillförlitliga årsvolymer som öppnar upp möjlighet till ökad konkurrens, men också att till att ingå partnerskap och skriva ramavtal med leverantörer på våra mest betydande sortiment. Vi vill hitta samarbeten med drivkraft att växa tillsammans och fortsatt utveckla och förändra en bransch, utan att tumma på miljö och hållbarhet. Det ger oss en fortsatt möjlighet att anpassa produkten efter kundernas behov och harmonisera med de ökade kraven utifrån samhällsutveckling och förvaltarperspektiv, säger Malin Eneberg, inköpschef för Sizes.

Sizes påbörjar nu dialogerna på bredare front för att knyta fler partnerskap med långsiktiga samarbeten genom ramavtal och årsvolymer.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Malin Eneberg, Inköpschef Sizes, +46 (0) 70 761 31 09

Ämnen

  • Boendefrågor

Vår moderna industriella process och flexibla produktplattform gör att vi kan tillverka hus med stora variationsmöjligheter. På sex till åtta månader uppför vi byggnader i trä för flerfamiljshus, samhällsservice och arbetsplatser.

Och vi gör det till en lägre kostnad och till en högre kvalitet jämfört med traditionellt byggande. Som totalentreprenör erbjuder vi enkelhet och effektivitet i hela processen. Vårt byggsystem utgår från upprepning utan att göra avkall på flexibilitet, vilket innebär vi kan bygga 80% av de flerbostadshus på mellan tre och åtta våningar som efterfrågas.

Relaterat innehåll