Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Missledande av Trafikverket att skylla bristande planering på budgetbeslut

Järnvägens underhålls- och investeringsplanering sker rullande över flera år. Det bekräftas av att 2015-års tidtabell, som tar hänsyn till alla större banarbeten, presenterades redan under sensommaren 2014 då inget av regeringsalternativen hade presenterat sina budgetar.

– Det är inte rimligt eller trovärdigt att ange höstens budgetbeslut som anledning till Trafikverkets omprioritering eftersom planerna togs fram när det inte fanns några budgetalternativ att utgå ifrån. Det säger Crister Fritzson, vd SJ.

Flera underhållssatsningar och investeringar som är tänkta att ge stabilitet och punktlighet i infrastrukturen avbryts nu. Det innebär inte bara att viktiga infrastrukturförbättringar skjuts på framtiden eller ställs in, utan även kapitalförstöring och ett resursslöseri eftersom planerade gods- och persontransportföretagens planerade så kallade service- och underhållsfönster går om intet.

Korrekt och snabb information till resenärerna är helt avgörande för kundernas förtroende för järnvägen. Förbättrad resenärsinformation är också något som hela branschen tillsammans med Trafikverket identifierat och driver gemensamt och prioriterat inom projektet Tillsammans för Tåg i Tid - TTT. Därför är det anmärkningsvärt att Trafikverket prioriterar ned satsningarna på förbättrad trafikinformation.

– Trafikinformation är det som våra resenärer värderar allra högst och det är därför anmärkningsvärt att Trafikverket ensidigt nu väljer att nedprioritera detta område. Att inte tillskjuta medel för att öka förutsättningarna för korrekt, snabb och tydlig trafikinformation till tågresenärerna är därför inte acceptabelt, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Bland de satsningar som Trafikverket aviserar att inte genomföra under 2015 märks underhållet på den redan kraftigt eftersatta järnvägen genom övre Norrland.

– En svår situation för nattågen till övre Norrland blir ännu svårare och trafiken äventyras därmed. Resenärerna måste kunna lita på att tågen kommer och går i tid. Det senaste året har resenärerna drabbats av någon form av driftstörning nästan varje dag, säger Crister Fritzson, vd SJ AB.

Nedan följer ett urval av avbrutna, inställda och försenade underhållsarbeten till följd av Trafikverkets omprioritering:

  1. Kontaktledningsbyten på sträckan Hässleholm-Lund skjuts upp. Sträckan, med tät trafik, dras med stora driftstörningar
  2. Spårbytet på sträckan Boden-Bastuträsk avbryts. Alla operatörer, inom både gods- och persontrafik, lider redan stora kvalitetsbristkostnader i form inställda tåg och förseningar.
  3. Trädsäkringen på sträckan Södertälje-Järna, en central sträcka för tågtrafiken i södra Sverige, ställs in. Trädsäkring är något som bör göras varje år på centrala stråk runtom i landet.
  4. Näst efter punktlighet är korrekt, snabb och tydlig trafikinformation det järnvägens resenärer värderar högst.

För mer information, vänligen kontakta SJ Presstjänst på 010-751 51 84.

Ämnen

Kategorier


Varje dag reser 100 000 kunder med SJ AB och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 1 400 avgångar, varav 450 i egen regi och ytterligare 950 avgångar i upphandlad trafik. SJ trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2013 omsatte SJ 9 miljarder kronor.

För pressbilder, reportage och nyheter, besök SJ Nyhetsrum på nyhetsrum.sj.se.

Presskontakt

SJ Kundservice

SJ Kundservice

Presskontakt www.sj.se/kontakt
SJs pressavdelning (enbart för journalister)

SJs pressavdelning (enbart för journalister)

Presskontakt 010-751 51 84
Tobbe Lundell

Tobbe Lundell

Presskontakt Presschef 010-751 51 84
Martina Nord

Martina Nord

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Jonas Olsson

Jonas Olsson

Presskontakt Presskommunikatör 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour

Trafikverkets pressjour

Presskontakt 0771-31 15 00
Jernhusens huvudkontor växel

Jernhusens huvudkontor växel

Presskontakt 08-410 626 00

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. SJ är ett av Sveriges grönaste varumärken och en del av lösningen för att klimatmålen ska nås.
Koncernens 5400 medarbetare i Sverige och Norge bidrar alla till ökat tågresande – framtidens sätt att resa.