Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Landshövdingen besökte Sjöbo kommun

Landshövding Anneli Hulthén besökte Sjöbo den 7 februari för att prata bostadsplanering, integration för flyktingmottagande och Sjöbo kommuns arbete med ett hållbarhetsprogram. Både framgångar och utmaningar lyftes fram.

Hon fick först en genomgång av kommunens arbete med att tillgodose både nya och befintliga invånares behov av bostäder och infrastruktur. Kommundirektör Roger Larsson berättade om nybyggnation av bostäder, bredbandsutbyggnad och det ökande behovet av kollektivtrafik.

Biträdande förvaltningschef Petra West-Stenkvist och bostadskoordinator Zandra Valencia Vargas-Skogsfors berättade om kommunens arbete med att välkomna och integrera de flyktingar som Sjöbo tagit emot. Här lyftes vikten av det lokala engagemanget fram och Sjöbo kommuns bostadskoordinator gav exempel på hur bybor hjälpt till med integrationsarbetet.

Landshövdingen lyssnade intresserat.

När det så var dags att fördjupa sig i hållbarhetsprogram, Sjöboost och folkhälsan hittades flera beröringspunkter mellan Sjöbo kommun och Länsstyrelsen och kontakter knöts för samarbete.

Under besöket pratade man även om brottsförebyggande arbete och trygghetsmätningar. Något som landshövdingen inte enbart såg som en fråga för polisen.

- Trygghet kan även vara att det är snyggt och fräscht där man bor, och att man känner sin granne. Det finns mycket man kan göra innan man kommer in på det polisiära, konstaterar hon.

Efter besöket i Sjöbo bar det vidare till Simrishamn. Besöken är en fortsättning på den kommundialog Anneli Hulthén inledde i höstas, då hon bjöd in samtliga kommunledningar till diskussioner i Länsresidenset i Malmö.

- Att besöka kommunerna så här ger en jättebra bild av hur det är i Skåne och hur varje kommun angriper och hanterar de här frågorna, säger Anneli Hulthén.

- Det finns en väldig kraft i kommuner som inte är allt för stora. Mindre kommuner har ibland bäst möjlighet att lyckas på grund av kortare beslutsvägar och att man som ni, möter sjöboborna när ni är ute i samhället, säger Anneli Hulthén.

Hon planerar att ha besökt samtliga skånska kommuner innan sommaren.

Ämnen

Regioner

Relaterade nyheter