Pressmeddelande -

Isbrytaren Ale inleder årets isbrytarsäsong

Vintern är oåterkalleligen här. Under onsdagen den 6 december inleddes isbrytarsäsongen då Sjöfartsverkets isbrytare Ale gick i drift.
- Det är väldigt kallt i vattnet i Bottenviken jämfört med samma tid de senaste åren. Det kan innebära att isen lägger sig snabbt om det blir ihållande kyla och vindstilla, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Orsaken till de förhållandevis låga vattentemperaturerna är den svala sommaren. Vattnet i Bottenviken hann aldrig värmas upp ordentligt i somras och konsekvenserna av det märks nu när kylan kommer. Isen har redan lagt sig i de norra skärgårdarna längs svenska sidan av Bottenviken ner mot Skelleftehamn. För sjöfarten till och från hamnarna från Karlsborg till Skelleftehamn innebär det att säsongens första restriktioner trädde i kraft från och med den 6 december. Restriktionerna införs varje vinter och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans. Samtidigt går den första isbrytaren i tjänst. I år är det Ale som är först ut av de fem statsisbrytarna.

- Ale kommer inledningsvis att assistera fartyg till både svenska och finska hamnar. När behovet av isbrytarassistans ökar kommer vi att sätta in fler isbrytare. Den planerade ordningen för de svenska statsisbrytarna är Ymer, Oden, Frej och Atle. Dessutom har Sverige och Finland ett mycket nära samarbete angående isbrytningen vilket kan innebära att det ibland är en finsk isbrytare som assisterar trafiken till en svensk hamn och omvänt, säger Amund E.B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket.

Den föregående issäsongen var mycket lindrig för svensk del. Isbrytarna assisterade totalt 509 fartyg varav 103 till svenska hamnar. På grund av det förhärskande väderläget förra vintern, med i huvudsak sydvästliga vindar, drabbades Finland desto hårdare av besvärliga isförhållanden. 

- Isen är i stort sett aldrig plan som en skridskobana ute till havs. Den är uppbruten och rör sig med vindarna och kan torna upp sig till vallar på åtskilliga meter. Vid sydvästliga vindar driver isen över till finska sidan, vid nordostliga och ostliga vindar lägger sig isen istället mot den svenska kusten, säger Emma Grönkvist.

Den föregående issäsongen utfärdades trafikrestriktioner för Bottenviken, Bottenhavet, Mälaren, Vänern och Göta älv. I de två sistnämnda områdena behövdes inga assistanser utföras.

Fakta om isbrytning
Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör isbrytarna en viktig funktion för att Sveriges infrastruktur ska stå sig stark.

Sjöfartsverket ser till att alla svenska hamnar kan ha öppet året runt. Sjöfartsverket bryter is till havs och assisterar, dirigerar, leder och bogserar fartyg som har problem att komma fram. 

Sjöfartsverket har fem egna isbrytare: Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer. Även Sjöfartsverkets arbetsfartyg Baltica och Scandica har isbrytarförmåga. Vid behov hyrs externa resurser i form av bland annat bogserbåtar in.

Isbrytarledningen är stationerad i Norrköping och är i tjänst dygnet runt under issäsongen.

Ytterligare upplysningar:
Sjöfartsverkets isbrytarledning, 0771-63 25 25
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Relaterade länkar

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • isbrytning
  • sjöfart
  • sjöfartsverket

Regioner

  • Västra Götaland

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Kontakter

Sjö- och flygräddningscentralen

Presskontakt 0771-40 90 09

Sjöfartsverkets växel

Presskontakt 0771-63 00 00

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Carl-Johan Linde

Presskontakt Presschef 076-696 32 40

Relaterat innehåll